Merge branch 'linux_next' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mchehab...
[pandora-kernel.git] / security / tomoyo / common.c
1 /*
2  * security/tomoyo/common.c
3  *
4  * Copyright (C) 2005-2011  NTT DATA CORPORATION
5  */
6
7 #include <linux/uaccess.h>
8 #include <linux/slab.h>
9 #include <linux/security.h>
10 #include "common.h"
11
12 /* String table for operation mode. */
13 const char * const tomoyo_mode[TOMOYO_CONFIG_MAX_MODE] = {
14         [TOMOYO_CONFIG_DISABLED]   = "disabled",
15         [TOMOYO_CONFIG_LEARNING]   = "learning",
16         [TOMOYO_CONFIG_PERMISSIVE] = "permissive",
17         [TOMOYO_CONFIG_ENFORCING]  = "enforcing"
18 };
19
20 /* String table for /sys/kernel/security/tomoyo/profile */
21 const char * const tomoyo_mac_keywords[TOMOYO_MAX_MAC_INDEX
22                                        + TOMOYO_MAX_MAC_CATEGORY_INDEX] = {
23         /* CONFIG::file group */
24         [TOMOYO_MAC_FILE_EXECUTE]    = "execute",
25         [TOMOYO_MAC_FILE_OPEN]       = "open",
26         [TOMOYO_MAC_FILE_CREATE]     = "create",
27         [TOMOYO_MAC_FILE_UNLINK]     = "unlink",
28         [TOMOYO_MAC_FILE_GETATTR]    = "getattr",
29         [TOMOYO_MAC_FILE_MKDIR]      = "mkdir",
30         [TOMOYO_MAC_FILE_RMDIR]      = "rmdir",
31         [TOMOYO_MAC_FILE_MKFIFO]     = "mkfifo",
32         [TOMOYO_MAC_FILE_MKSOCK]     = "mksock",
33         [TOMOYO_MAC_FILE_TRUNCATE]   = "truncate",
34         [TOMOYO_MAC_FILE_SYMLINK]    = "symlink",
35         [TOMOYO_MAC_FILE_MKBLOCK]    = "mkblock",
36         [TOMOYO_MAC_FILE_MKCHAR]     = "mkchar",
37         [TOMOYO_MAC_FILE_LINK]       = "link",
38         [TOMOYO_MAC_FILE_RENAME]     = "rename",
39         [TOMOYO_MAC_FILE_CHMOD]      = "chmod",
40         [TOMOYO_MAC_FILE_CHOWN]      = "chown",
41         [TOMOYO_MAC_FILE_CHGRP]      = "chgrp",
42         [TOMOYO_MAC_FILE_IOCTL]      = "ioctl",
43         [TOMOYO_MAC_FILE_CHROOT]     = "chroot",
44         [TOMOYO_MAC_FILE_MOUNT]      = "mount",
45         [TOMOYO_MAC_FILE_UMOUNT]     = "unmount",
46         [TOMOYO_MAC_FILE_PIVOT_ROOT] = "pivot_root",
47         /* CONFIG::network group */
48         [TOMOYO_MAC_NETWORK_INET_STREAM_BIND]       = "inet_stream_bind",
49         [TOMOYO_MAC_NETWORK_INET_STREAM_LISTEN]     = "inet_stream_listen",
50         [TOMOYO_MAC_NETWORK_INET_STREAM_CONNECT]    = "inet_stream_connect",
51         [TOMOYO_MAC_NETWORK_INET_DGRAM_BIND]        = "inet_dgram_bind",
52         [TOMOYO_MAC_NETWORK_INET_DGRAM_SEND]        = "inet_dgram_send",
53         [TOMOYO_MAC_NETWORK_INET_RAW_BIND]          = "inet_raw_bind",
54         [TOMOYO_MAC_NETWORK_INET_RAW_SEND]          = "inet_raw_send",
55         [TOMOYO_MAC_NETWORK_UNIX_STREAM_BIND]       = "unix_stream_bind",
56         [TOMOYO_MAC_NETWORK_UNIX_STREAM_LISTEN]     = "unix_stream_listen",
57         [TOMOYO_MAC_NETWORK_UNIX_STREAM_CONNECT]    = "unix_stream_connect",
58         [TOMOYO_MAC_NETWORK_UNIX_DGRAM_BIND]        = "unix_dgram_bind",
59         [TOMOYO_MAC_NETWORK_UNIX_DGRAM_SEND]        = "unix_dgram_send",
60         [TOMOYO_MAC_NETWORK_UNIX_SEQPACKET_BIND]    = "unix_seqpacket_bind",
61         [TOMOYO_MAC_NETWORK_UNIX_SEQPACKET_LISTEN]  = "unix_seqpacket_listen",
62         [TOMOYO_MAC_NETWORK_UNIX_SEQPACKET_CONNECT] = "unix_seqpacket_connect",
63         /* CONFIG::misc group */
64         [TOMOYO_MAC_ENVIRON] = "env",
65         /* CONFIG group */
66         [TOMOYO_MAX_MAC_INDEX + TOMOYO_MAC_CATEGORY_FILE] = "file",
67         [TOMOYO_MAX_MAC_INDEX + TOMOYO_MAC_CATEGORY_NETWORK] = "network",
68         [TOMOYO_MAX_MAC_INDEX + TOMOYO_MAC_CATEGORY_MISC] = "misc",
69 };
70
71 /* String table for conditions. */
72 const char * const tomoyo_condition_keyword[TOMOYO_MAX_CONDITION_KEYWORD] = {
73         [TOMOYO_TASK_UID]             = "task.uid",
74         [TOMOYO_TASK_EUID]            = "task.euid",
75         [TOMOYO_TASK_SUID]            = "task.suid",
76         [TOMOYO_TASK_FSUID]           = "task.fsuid",
77         [TOMOYO_TASK_GID]             = "task.gid",
78         [TOMOYO_TASK_EGID]            = "task.egid",
79         [TOMOYO_TASK_SGID]            = "task.sgid",
80         [TOMOYO_TASK_FSGID]           = "task.fsgid",
81         [TOMOYO_TASK_PID]             = "task.pid",
82         [TOMOYO_TASK_PPID]            = "task.ppid",
83         [TOMOYO_EXEC_ARGC]            = "exec.argc",
84         [TOMOYO_EXEC_ENVC]            = "exec.envc",
85         [TOMOYO_TYPE_IS_SOCKET]       = "socket",
86         [TOMOYO_TYPE_IS_SYMLINK]      = "symlink",
87         [TOMOYO_TYPE_IS_FILE]         = "file",
88         [TOMOYO_TYPE_IS_BLOCK_DEV]    = "block",
89         [TOMOYO_TYPE_IS_DIRECTORY]    = "directory",
90         [TOMOYO_TYPE_IS_CHAR_DEV]     = "char",
91         [TOMOYO_TYPE_IS_FIFO]         = "fifo",
92         [TOMOYO_MODE_SETUID]          = "setuid",
93         [TOMOYO_MODE_SETGID]          = "setgid",
94         [TOMOYO_MODE_STICKY]          = "sticky",
95         [TOMOYO_MODE_OWNER_READ]      = "owner_read",
96         [TOMOYO_MODE_OWNER_WRITE]     = "owner_write",
97         [TOMOYO_MODE_OWNER_EXECUTE]   = "owner_execute",
98         [TOMOYO_MODE_GROUP_READ]      = "group_read",
99         [TOMOYO_MODE_GROUP_WRITE]     = "group_write",
100         [TOMOYO_MODE_GROUP_EXECUTE]   = "group_execute",
101         [TOMOYO_MODE_OTHERS_READ]     = "others_read",
102         [TOMOYO_MODE_OTHERS_WRITE]    = "others_write",
103         [TOMOYO_MODE_OTHERS_EXECUTE]  = "others_execute",
104         [TOMOYO_EXEC_REALPATH]        = "exec.realpath",
105         [TOMOYO_SYMLINK_TARGET]       = "symlink.target",
106         [TOMOYO_PATH1_UID]            = "path1.uid",
107         [TOMOYO_PATH1_GID]            = "path1.gid",
108         [TOMOYO_PATH1_INO]            = "path1.ino",
109         [TOMOYO_PATH1_MAJOR]          = "path1.major",
110         [TOMOYO_PATH1_MINOR]          = "path1.minor",
111         [TOMOYO_PATH1_PERM]           = "path1.perm",
112         [TOMOYO_PATH1_TYPE]           = "path1.type",
113         [TOMOYO_PATH1_DEV_MAJOR]      = "path1.dev_major",
114         [TOMOYO_PATH1_DEV_MINOR]      = "path1.dev_minor",
115         [TOMOYO_PATH2_UID]            = "path2.uid",
116         [TOMOYO_PATH2_GID]            = "path2.gid",
117         [TOMOYO_PATH2_INO]            = "path2.ino",
118         [TOMOYO_PATH2_MAJOR]          = "path2.major",
119         [TOMOYO_PATH2_MINOR]          = "path2.minor",
120         [TOMOYO_PATH2_PERM]           = "path2.perm",
121         [TOMOYO_PATH2_TYPE]           = "path2.type",
122         [TOMOYO_PATH2_DEV_MAJOR]      = "path2.dev_major",
123         [TOMOYO_PATH2_DEV_MINOR]      = "path2.dev_minor",
124         [TOMOYO_PATH1_PARENT_UID]     = "path1.parent.uid",
125         [TOMOYO_PATH1_PARENT_GID]     = "path1.parent.gid",
126         [TOMOYO_PATH1_PARENT_INO]     = "path1.parent.ino",
127         [TOMOYO_PATH1_PARENT_PERM]    = "path1.parent.perm",
128         [TOMOYO_PATH2_PARENT_UID]     = "path2.parent.uid",
129         [TOMOYO_PATH2_PARENT_GID]     = "path2.parent.gid",
130         [TOMOYO_PATH2_PARENT_INO]     = "path2.parent.ino",
131         [TOMOYO_PATH2_PARENT_PERM]    = "path2.parent.perm",
132 };
133
134 /* String table for PREFERENCE keyword. */
135 static const char * const tomoyo_pref_keywords[TOMOYO_MAX_PREF] = {
136         [TOMOYO_PREF_MAX_AUDIT_LOG]      = "max_audit_log",
137         [TOMOYO_PREF_MAX_LEARNING_ENTRY] = "max_learning_entry",
138 };
139
140 /* String table for path operation. */
141 const char * const tomoyo_path_keyword[TOMOYO_MAX_PATH_OPERATION] = {
142         [TOMOYO_TYPE_EXECUTE]    = "execute",
143         [TOMOYO_TYPE_READ]       = "read",
144         [TOMOYO_TYPE_WRITE]      = "write",
145         [TOMOYO_TYPE_APPEND]     = "append",
146         [TOMOYO_TYPE_UNLINK]     = "unlink",
147         [TOMOYO_TYPE_GETATTR]    = "getattr",
148         [TOMOYO_TYPE_RMDIR]      = "rmdir",
149         [TOMOYO_TYPE_TRUNCATE]   = "truncate",
150         [TOMOYO_TYPE_SYMLINK]    = "symlink",
151         [TOMOYO_TYPE_CHROOT]     = "chroot",
152         [TOMOYO_TYPE_UMOUNT]     = "unmount",
153 };
154
155 /* String table for socket's operation. */
156 const char * const tomoyo_socket_keyword[TOMOYO_MAX_NETWORK_OPERATION] = {
157         [TOMOYO_NETWORK_BIND]    = "bind",
158         [TOMOYO_NETWORK_LISTEN]  = "listen",
159         [TOMOYO_NETWORK_CONNECT] = "connect",
160         [TOMOYO_NETWORK_SEND]    = "send",
161 };
162
163 /* String table for categories. */
164 static const char * const tomoyo_category_keywords
165 [TOMOYO_MAX_MAC_CATEGORY_INDEX] = {
166         [TOMOYO_MAC_CATEGORY_FILE]    = "file",
167         [TOMOYO_MAC_CATEGORY_NETWORK] = "network",
168         [TOMOYO_MAC_CATEGORY_MISC]    = "misc",
169 };
170
171 /* Permit policy management by non-root user? */
172 static bool tomoyo_manage_by_non_root;
173
174 /* Utility functions. */
175
176 /**
177  * tomoyo_yesno - Return "yes" or "no".
178  *
179  * @value: Bool value.
180  */
181 const char *tomoyo_yesno(const unsigned int value)
182 {
183         return value ? "yes" : "no";
184 }
185
186 /**
187  * tomoyo_addprintf - strncat()-like-snprintf().
188  *
189  * @buffer: Buffer to write to. Must be '\0'-terminated.
190  * @len:    Size of @buffer.
191  * @fmt:    The printf()'s format string, followed by parameters.
192  *
193  * Returns nothing.
194  */
195 static void tomoyo_addprintf(char *buffer, int len, const char *fmt, ...)
196 {
197         va_list args;
198         const int pos = strlen(buffer);
199         va_start(args, fmt);
200         vsnprintf(buffer + pos, len - pos - 1, fmt, args);
201         va_end(args);
202 }
203
204 /**
205  * tomoyo_flush - Flush queued string to userspace's buffer.
206  *
207  * @head:   Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
208  *
209  * Returns true if all data was flushed, false otherwise.
210  */
211 static bool tomoyo_flush(struct tomoyo_io_buffer *head)
212 {
213         while (head->r.w_pos) {
214                 const char *w = head->r.w[0];
215                 size_t len = strlen(w);
216                 if (len) {
217                         if (len > head->read_user_buf_avail)
218                                 len = head->read_user_buf_avail;
219                         if (!len)
220                                 return false;
221                         if (copy_to_user(head->read_user_buf, w, len))
222                                 return false;
223                         head->read_user_buf_avail -= len;
224                         head->read_user_buf += len;
225                         w += len;
226                 }
227                 head->r.w[0] = w;
228                 if (*w)
229                         return false;
230                 /* Add '\0' for audit logs and query. */
231                 if (head->poll) {
232                         if (!head->read_user_buf_avail ||
233                             copy_to_user(head->read_user_buf, "", 1))
234                                 return false;
235                         head->read_user_buf_avail--;
236                         head->read_user_buf++;
237                 }
238                 head->r.w_pos--;
239                 for (len = 0; len < head->r.w_pos; len++)
240                         head->r.w[len] = head->r.w[len + 1];
241         }
242         head->r.avail = 0;
243         return true;
244 }
245
246 /**
247  * tomoyo_set_string - Queue string to "struct tomoyo_io_buffer" structure.
248  *
249  * @head:   Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
250  * @string: String to print.
251  *
252  * Note that @string has to be kept valid until @head is kfree()d.
253  * This means that char[] allocated on stack memory cannot be passed to
254  * this function. Use tomoyo_io_printf() for char[] allocated on stack memory.
255  */
256 static void tomoyo_set_string(struct tomoyo_io_buffer *head, const char *string)
257 {
258         if (head->r.w_pos < TOMOYO_MAX_IO_READ_QUEUE) {
259                 head->r.w[head->r.w_pos++] = string;
260                 tomoyo_flush(head);
261         } else
262                 WARN_ON(1);
263 }
264
265 static void tomoyo_io_printf(struct tomoyo_io_buffer *head, const char *fmt,
266                              ...) __printf(2, 3);
267
268 /**
269  * tomoyo_io_printf - printf() to "struct tomoyo_io_buffer" structure.
270  *
271  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
272  * @fmt:  The printf()'s format string, followed by parameters.
273  */
274 static void tomoyo_io_printf(struct tomoyo_io_buffer *head, const char *fmt,
275                              ...)
276 {
277         va_list args;
278         size_t len;
279         size_t pos = head->r.avail;
280         int size = head->readbuf_size - pos;
281         if (size <= 0)
282                 return;
283         va_start(args, fmt);
284         len = vsnprintf(head->read_buf + pos, size, fmt, args) + 1;
285         va_end(args);
286         if (pos + len >= head->readbuf_size) {
287                 WARN_ON(1);
288                 return;
289         }
290         head->r.avail += len;
291         tomoyo_set_string(head, head->read_buf + pos);
292 }
293
294 /**
295  * tomoyo_set_space - Put a space to "struct tomoyo_io_buffer" structure.
296  *
297  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
298  *
299  * Returns nothing.
300  */
301 static void tomoyo_set_space(struct tomoyo_io_buffer *head)
302 {
303         tomoyo_set_string(head, " ");
304 }
305
306 /**
307  * tomoyo_set_lf - Put a line feed to "struct tomoyo_io_buffer" structure.
308  *
309  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
310  *
311  * Returns nothing.
312  */
313 static bool tomoyo_set_lf(struct tomoyo_io_buffer *head)
314 {
315         tomoyo_set_string(head, "\n");
316         return !head->r.w_pos;
317 }
318
319 /**
320  * tomoyo_set_slash - Put a shash to "struct tomoyo_io_buffer" structure.
321  *
322  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
323  *
324  * Returns nothing.
325  */
326 static void tomoyo_set_slash(struct tomoyo_io_buffer *head)
327 {
328         tomoyo_set_string(head, "/");
329 }
330
331 /* List of namespaces. */
332 LIST_HEAD(tomoyo_namespace_list);
333 /* True if namespace other than tomoyo_kernel_namespace is defined. */
334 static bool tomoyo_namespace_enabled;
335
336 /**
337  * tomoyo_init_policy_namespace - Initialize namespace.
338  *
339  * @ns: Pointer to "struct tomoyo_policy_namespace".
340  *
341  * Returns nothing.
342  */
343 void tomoyo_init_policy_namespace(struct tomoyo_policy_namespace *ns)
344 {
345         unsigned int idx;
346         for (idx = 0; idx < TOMOYO_MAX_ACL_GROUPS; idx++)
347                 INIT_LIST_HEAD(&ns->acl_group[idx]);
348         for (idx = 0; idx < TOMOYO_MAX_GROUP; idx++)
349                 INIT_LIST_HEAD(&ns->group_list[idx]);
350         for (idx = 0; idx < TOMOYO_MAX_POLICY; idx++)
351                 INIT_LIST_HEAD(&ns->policy_list[idx]);
352         ns->profile_version = 20110903;
353         tomoyo_namespace_enabled = !list_empty(&tomoyo_namespace_list);
354         list_add_tail_rcu(&ns->namespace_list, &tomoyo_namespace_list);
355 }
356
357 /**
358  * tomoyo_print_namespace - Print namespace header.
359  *
360  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
361  *
362  * Returns nothing.
363  */
364 static void tomoyo_print_namespace(struct tomoyo_io_buffer *head)
365 {
366         if (!tomoyo_namespace_enabled)
367                 return;
368         tomoyo_set_string(head,
369                           container_of(head->r.ns,
370                                        struct tomoyo_policy_namespace,
371                                        namespace_list)->name);
372         tomoyo_set_space(head);
373 }
374
375 /**
376  * tomoyo_print_name_union - Print a tomoyo_name_union.
377  *
378  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
379  * @ptr:  Pointer to "struct tomoyo_name_union".
380  */
381 static void tomoyo_print_name_union(struct tomoyo_io_buffer *head,
382                                     const struct tomoyo_name_union *ptr)
383 {
384         tomoyo_set_space(head);
385         if (ptr->group) {
386                 tomoyo_set_string(head, "@");
387                 tomoyo_set_string(head, ptr->group->group_name->name);
388         } else {
389                 tomoyo_set_string(head, ptr->filename->name);
390         }
391 }
392
393 /**
394  * tomoyo_print_name_union_quoted - Print a tomoyo_name_union with a quote.
395  *
396  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
397  * @ptr:  Pointer to "struct tomoyo_name_union".
398  *
399  * Returns nothing.
400  */
401 static void tomoyo_print_name_union_quoted(struct tomoyo_io_buffer *head,
402                                            const struct tomoyo_name_union *ptr)
403 {
404         if (ptr->group) {
405                 tomoyo_set_string(head, "@");
406                 tomoyo_set_string(head, ptr->group->group_name->name);
407         } else {
408                 tomoyo_set_string(head, "\"");
409                 tomoyo_set_string(head, ptr->filename->name);
410                 tomoyo_set_string(head, "\"");
411         }
412 }
413
414 /**
415  * tomoyo_print_number_union_nospace - Print a tomoyo_number_union without a space.
416  *
417  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
418  * @ptr:  Pointer to "struct tomoyo_number_union".
419  *
420  * Returns nothing.
421  */
422 static void tomoyo_print_number_union_nospace
423 (struct tomoyo_io_buffer *head, const struct tomoyo_number_union *ptr)
424 {
425         if (ptr->group) {
426                 tomoyo_set_string(head, "@");
427                 tomoyo_set_string(head, ptr->group->group_name->name);
428         } else {
429                 int i;
430                 unsigned long min = ptr->values[0];
431                 const unsigned long max = ptr->values[1];
432                 u8 min_type = ptr->value_type[0];
433                 const u8 max_type = ptr->value_type[1];
434                 char buffer[128];
435                 buffer[0] = '\0';
436                 for (i = 0; i < 2; i++) {
437                         switch (min_type) {
438                         case TOMOYO_VALUE_TYPE_HEXADECIMAL:
439                                 tomoyo_addprintf(buffer, sizeof(buffer),
440                                                  "0x%lX", min);
441                                 break;
442                         case TOMOYO_VALUE_TYPE_OCTAL:
443                                 tomoyo_addprintf(buffer, sizeof(buffer),
444                                                  "0%lo", min);
445                                 break;
446                         default:
447                                 tomoyo_addprintf(buffer, sizeof(buffer), "%lu",
448                                                  min);
449                                 break;
450                         }
451                         if (min == max && min_type == max_type)
452                                 break;
453                         tomoyo_addprintf(buffer, sizeof(buffer), "-");
454                         min_type = max_type;
455                         min = max;
456                 }
457                 tomoyo_io_printf(head, "%s", buffer);
458         }
459 }
460
461 /**
462  * tomoyo_print_number_union - Print a tomoyo_number_union.
463  *
464  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
465  * @ptr:  Pointer to "struct tomoyo_number_union".
466  *
467  * Returns nothing.
468  */
469 static void tomoyo_print_number_union(struct tomoyo_io_buffer *head,
470                                       const struct tomoyo_number_union *ptr)
471 {
472         tomoyo_set_space(head);
473         tomoyo_print_number_union_nospace(head, ptr);
474 }
475
476 /**
477  * tomoyo_assign_profile - Create a new profile.
478  *
479  * @ns:      Pointer to "struct tomoyo_policy_namespace".
480  * @profile: Profile number to create.
481  *
482  * Returns pointer to "struct tomoyo_profile" on success, NULL otherwise.
483  */
484 static struct tomoyo_profile *tomoyo_assign_profile
485 (struct tomoyo_policy_namespace *ns, const unsigned int profile)
486 {
487         struct tomoyo_profile *ptr;
488         struct tomoyo_profile *entry;
489         if (profile >= TOMOYO_MAX_PROFILES)
490                 return NULL;
491         ptr = ns->profile_ptr[profile];
492         if (ptr)
493                 return ptr;
494         entry = kzalloc(sizeof(*entry), GFP_NOFS);
495         if (mutex_lock_interruptible(&tomoyo_policy_lock))
496                 goto out;
497         ptr = ns->profile_ptr[profile];
498         if (!ptr && tomoyo_memory_ok(entry)) {
499                 ptr = entry;
500                 ptr->default_config = TOMOYO_CONFIG_DISABLED |
501                         TOMOYO_CONFIG_WANT_GRANT_LOG |
502                         TOMOYO_CONFIG_WANT_REJECT_LOG;
503                 memset(ptr->config, TOMOYO_CONFIG_USE_DEFAULT,
504                        sizeof(ptr->config));
505                 ptr->pref[TOMOYO_PREF_MAX_AUDIT_LOG] =
506                         CONFIG_SECURITY_TOMOYO_MAX_AUDIT_LOG;
507                 ptr->pref[TOMOYO_PREF_MAX_LEARNING_ENTRY] =
508                         CONFIG_SECURITY_TOMOYO_MAX_ACCEPT_ENTRY;
509                 mb(); /* Avoid out-of-order execution. */
510                 ns->profile_ptr[profile] = ptr;
511                 entry = NULL;
512         }
513         mutex_unlock(&tomoyo_policy_lock);
514  out:
515         kfree(entry);
516         return ptr;
517 }
518
519 /**
520  * tomoyo_profile - Find a profile.
521  *
522  * @ns:      Pointer to "struct tomoyo_policy_namespace".
523  * @profile: Profile number to find.
524  *
525  * Returns pointer to "struct tomoyo_profile".
526  */
527 struct tomoyo_profile *tomoyo_profile(const struct tomoyo_policy_namespace *ns,
528                                       const u8 profile)
529 {
530         static struct tomoyo_profile tomoyo_null_profile;
531         struct tomoyo_profile *ptr = ns->profile_ptr[profile];
532         if (!ptr)
533                 ptr = &tomoyo_null_profile;
534         return ptr;
535 }
536
537 /**
538  * tomoyo_find_yesno - Find values for specified keyword.
539  *
540  * @string: String to check.
541  * @find:   Name of keyword.
542  *
543  * Returns 1 if "@find=yes" was found, 0 if "@find=no" was found, -1 otherwise.
544  */
545 static s8 tomoyo_find_yesno(const char *string, const char *find)
546 {
547         const char *cp = strstr(string, find);
548         if (cp) {
549                 cp += strlen(find);
550                 if (!strncmp(cp, "=yes", 4))
551                         return 1;
552                 else if (!strncmp(cp, "=no", 3))
553                         return 0;
554         }
555         return -1;
556 }
557
558 /**
559  * tomoyo_set_uint - Set value for specified preference.
560  *
561  * @i:      Pointer to "unsigned int".
562  * @string: String to check.
563  * @find:   Name of keyword.
564  *
565  * Returns nothing.
566  */
567 static void tomoyo_set_uint(unsigned int *i, const char *string,
568                             const char *find)
569 {
570         const char *cp = strstr(string, find);
571         if (cp)
572                 sscanf(cp + strlen(find), "=%u", i);
573 }
574
575 /**
576  * tomoyo_set_mode - Set mode for specified profile.
577  *
578  * @name:    Name of functionality.
579  * @value:   Mode for @name.
580  * @profile: Pointer to "struct tomoyo_profile".
581  *
582  * Returns 0 on success, negative value otherwise.
583  */
584 static int tomoyo_set_mode(char *name, const char *value,
585                            struct tomoyo_profile *profile)
586 {
587         u8 i;
588         u8 config;
589         if (!strcmp(name, "CONFIG")) {
590                 i = TOMOYO_MAX_MAC_INDEX + TOMOYO_MAX_MAC_CATEGORY_INDEX;
591                 config = profile->default_config;
592         } else if (tomoyo_str_starts(&name, "CONFIG::")) {
593                 config = 0;
594                 for (i = 0; i < TOMOYO_MAX_MAC_INDEX
595                              + TOMOYO_MAX_MAC_CATEGORY_INDEX; i++) {
596                         int len = 0;
597                         if (i < TOMOYO_MAX_MAC_INDEX) {
598                                 const u8 c = tomoyo_index2category[i];
599                                 const char *category =
600                                         tomoyo_category_keywords[c];
601                                 len = strlen(category);
602                                 if (strncmp(name, category, len) ||
603                                     name[len++] != ':' || name[len++] != ':')
604                                         continue;
605                         }
606                         if (strcmp(name + len, tomoyo_mac_keywords[i]))
607                                 continue;
608                         config = profile->config[i];
609                         break;
610                 }
611                 if (i == TOMOYO_MAX_MAC_INDEX + TOMOYO_MAX_MAC_CATEGORY_INDEX)
612                         return -EINVAL;
613         } else {
614                 return -EINVAL;
615         }
616         if (strstr(value, "use_default")) {
617                 config = TOMOYO_CONFIG_USE_DEFAULT;
618         } else {
619                 u8 mode;
620                 for (mode = 0; mode < 4; mode++)
621                         if (strstr(value, tomoyo_mode[mode]))
622                                 /*
623                                  * Update lower 3 bits in order to distinguish
624                                  * 'config' from 'TOMOYO_CONFIG_USE_DEAFULT'.
625                                  */
626                                 config = (config & ~7) | mode;
627                 if (config != TOMOYO_CONFIG_USE_DEFAULT) {
628                         switch (tomoyo_find_yesno(value, "grant_log")) {
629                         case 1:
630                                 config |= TOMOYO_CONFIG_WANT_GRANT_LOG;
631                                 break;
632                         case 0:
633                                 config &= ~TOMOYO_CONFIG_WANT_GRANT_LOG;
634                                 break;
635                         }
636                         switch (tomoyo_find_yesno(value, "reject_log")) {
637                         case 1:
638                                 config |= TOMOYO_CONFIG_WANT_REJECT_LOG;
639                                 break;
640                         case 0:
641                                 config &= ~TOMOYO_CONFIG_WANT_REJECT_LOG;
642                                 break;
643                         }
644                 }
645         }
646         if (i < TOMOYO_MAX_MAC_INDEX + TOMOYO_MAX_MAC_CATEGORY_INDEX)
647                 profile->config[i] = config;
648         else if (config != TOMOYO_CONFIG_USE_DEFAULT)
649                 profile->default_config = config;
650         return 0;
651 }
652
653 /**
654  * tomoyo_write_profile - Write profile table.
655  *
656  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
657  *
658  * Returns 0 on success, negative value otherwise.
659  */
660 static int tomoyo_write_profile(struct tomoyo_io_buffer *head)
661 {
662         char *data = head->write_buf;
663         unsigned int i;
664         char *cp;
665         struct tomoyo_profile *profile;
666         if (sscanf(data, "PROFILE_VERSION=%u", &head->w.ns->profile_version)
667             == 1)
668                 return 0;
669         i = simple_strtoul(data, &cp, 10);
670         if (*cp != '-')
671                 return -EINVAL;
672         data = cp + 1;
673         profile = tomoyo_assign_profile(head->w.ns, i);
674         if (!profile)
675                 return -EINVAL;
676         cp = strchr(data, '=');
677         if (!cp)
678                 return -EINVAL;
679         *cp++ = '\0';
680         if (!strcmp(data, "COMMENT")) {
681                 static DEFINE_SPINLOCK(lock);
682                 const struct tomoyo_path_info *new_comment
683                         = tomoyo_get_name(cp);
684                 const struct tomoyo_path_info *old_comment;
685                 if (!new_comment)
686                         return -ENOMEM;
687                 spin_lock(&lock);
688                 old_comment = profile->comment;
689                 profile->comment = new_comment;
690                 spin_unlock(&lock);
691                 tomoyo_put_name(old_comment);
692                 return 0;
693         }
694         if (!strcmp(data, "PREFERENCE")) {
695                 for (i = 0; i < TOMOYO_MAX_PREF; i++)
696                         tomoyo_set_uint(&profile->pref[i], cp,
697                                         tomoyo_pref_keywords[i]);
698                 return 0;
699         }
700         return tomoyo_set_mode(data, cp, profile);
701 }
702
703 /**
704  * tomoyo_print_config - Print mode for specified functionality.
705  *
706  * @head:   Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
707  * @config: Mode for that functionality.
708  *
709  * Returns nothing.
710  *
711  * Caller prints functionality's name.
712  */
713 static void tomoyo_print_config(struct tomoyo_io_buffer *head, const u8 config)
714 {
715         tomoyo_io_printf(head, "={ mode=%s grant_log=%s reject_log=%s }\n",
716                          tomoyo_mode[config & 3],
717                          tomoyo_yesno(config & TOMOYO_CONFIG_WANT_GRANT_LOG),
718                          tomoyo_yesno(config & TOMOYO_CONFIG_WANT_REJECT_LOG));
719 }
720
721 /**
722  * tomoyo_read_profile - Read profile table.
723  *
724  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
725  *
726  * Returns nothing.
727  */
728 static void tomoyo_read_profile(struct tomoyo_io_buffer *head)
729 {
730         u8 index;
731         struct tomoyo_policy_namespace *ns =
732                 container_of(head->r.ns, typeof(*ns), namespace_list);
733         const struct tomoyo_profile *profile;
734         if (head->r.eof)
735                 return;
736  next:
737         index = head->r.index;
738         profile = ns->profile_ptr[index];
739         switch (head->r.step) {
740         case 0:
741                 tomoyo_print_namespace(head);
742                 tomoyo_io_printf(head, "PROFILE_VERSION=%u\n",
743                                  ns->profile_version);
744                 head->r.step++;
745                 break;
746         case 1:
747                 for ( ; head->r.index < TOMOYO_MAX_PROFILES;
748                       head->r.index++)
749                         if (ns->profile_ptr[head->r.index])
750                                 break;
751                 if (head->r.index == TOMOYO_MAX_PROFILES) {
752                         head->r.eof = true;
753                         return;
754                 }
755                 head->r.step++;
756                 break;
757         case 2:
758                 {
759                         u8 i;
760                         const struct tomoyo_path_info *comment =
761                                 profile->comment;
762                         tomoyo_print_namespace(head);
763                         tomoyo_io_printf(head, "%u-COMMENT=", index);
764                         tomoyo_set_string(head, comment ? comment->name : "");
765                         tomoyo_set_lf(head);
766                         tomoyo_print_namespace(head);
767                         tomoyo_io_printf(head, "%u-PREFERENCE={ ", index);
768                         for (i = 0; i < TOMOYO_MAX_PREF; i++)
769                                 tomoyo_io_printf(head, "%s=%u ",
770                                                  tomoyo_pref_keywords[i],
771                                                  profile->pref[i]);
772                         tomoyo_set_string(head, "}\n");
773                         head->r.step++;
774                 }
775                 break;
776         case 3:
777                 {
778                         tomoyo_print_namespace(head);
779                         tomoyo_io_printf(head, "%u-%s", index, "CONFIG");
780                         tomoyo_print_config(head, profile->default_config);
781                         head->r.bit = 0;
782                         head->r.step++;
783                 }
784                 break;
785         case 4:
786                 for ( ; head->r.bit < TOMOYO_MAX_MAC_INDEX
787                               + TOMOYO_MAX_MAC_CATEGORY_INDEX; head->r.bit++) {
788                         const u8 i = head->r.bit;
789                         const u8 config = profile->config[i];
790                         if (config == TOMOYO_CONFIG_USE_DEFAULT)
791                                 continue;
792                         tomoyo_print_namespace(head);
793                         if (i < TOMOYO_MAX_MAC_INDEX)
794                                 tomoyo_io_printf(head, "%u-CONFIG::%s::%s",
795                                                  index,
796                                                  tomoyo_category_keywords
797                                                  [tomoyo_index2category[i]],
798                                                  tomoyo_mac_keywords[i]);
799                         else
800                                 tomoyo_io_printf(head, "%u-CONFIG::%s", index,
801                                                  tomoyo_mac_keywords[i]);
802                         tomoyo_print_config(head, config);
803                         head->r.bit++;
804                         break;
805                 }
806                 if (head->r.bit == TOMOYO_MAX_MAC_INDEX
807                     + TOMOYO_MAX_MAC_CATEGORY_INDEX) {
808                         head->r.index++;
809                         head->r.step = 1;
810                 }
811                 break;
812         }
813         if (tomoyo_flush(head))
814                 goto next;
815 }
816
817 /**
818  * tomoyo_same_manager - Check for duplicated "struct tomoyo_manager" entry.
819  *
820  * @a: Pointer to "struct tomoyo_acl_head".
821  * @b: Pointer to "struct tomoyo_acl_head".
822  *
823  * Returns true if @a == @b, false otherwise.
824  */
825 static bool tomoyo_same_manager(const struct tomoyo_acl_head *a,
826                                 const struct tomoyo_acl_head *b)
827 {
828         return container_of(a, struct tomoyo_manager, head)->manager ==
829                 container_of(b, struct tomoyo_manager, head)->manager;
830 }
831
832 /**
833  * tomoyo_update_manager_entry - Add a manager entry.
834  *
835  * @manager:   The path to manager or the domainnamme.
836  * @is_delete: True if it is a delete request.
837  *
838  * Returns 0 on success, negative value otherwise.
839  *
840  * Caller holds tomoyo_read_lock().
841  */
842 static int tomoyo_update_manager_entry(const char *manager,
843                                        const bool is_delete)
844 {
845         struct tomoyo_manager e = { };
846         struct tomoyo_acl_param param = {
847                 /* .ns = &tomoyo_kernel_namespace, */
848                 .is_delete = is_delete,
849                 .list = &tomoyo_kernel_namespace.
850                 policy_list[TOMOYO_ID_MANAGER],
851         };
852         int error = is_delete ? -ENOENT : -ENOMEM;
853         if (tomoyo_domain_def(manager)) {
854                 if (!tomoyo_correct_domain(manager))
855                         return -EINVAL;
856                 e.is_domain = true;
857         } else {
858                 if (!tomoyo_correct_path(manager))
859                         return -EINVAL;
860         }
861         e.manager = tomoyo_get_name(manager);
862         if (e.manager) {
863                 error = tomoyo_update_policy(&e.head, sizeof(e), &param,
864                                              tomoyo_same_manager);
865                 tomoyo_put_name(e.manager);
866         }
867         return error;
868 }
869
870 /**
871  * tomoyo_write_manager - Write manager policy.
872  *
873  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
874  *
875  * Returns 0 on success, negative value otherwise.
876  *
877  * Caller holds tomoyo_read_lock().
878  */
879 static int tomoyo_write_manager(struct tomoyo_io_buffer *head)
880 {
881         char *data = head->write_buf;
882
883         if (!strcmp(data, "manage_by_non_root")) {
884                 tomoyo_manage_by_non_root = !head->w.is_delete;
885                 return 0;
886         }
887         return tomoyo_update_manager_entry(data, head->w.is_delete);
888 }
889
890 /**
891  * tomoyo_read_manager - Read manager policy.
892  *
893  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
894  *
895  * Caller holds tomoyo_read_lock().
896  */
897 static void tomoyo_read_manager(struct tomoyo_io_buffer *head)
898 {
899         if (head->r.eof)
900                 return;
901         list_for_each_cookie(head->r.acl, &tomoyo_kernel_namespace.
902                              policy_list[TOMOYO_ID_MANAGER]) {
903                 struct tomoyo_manager *ptr =
904                         list_entry(head->r.acl, typeof(*ptr), head.list);
905                 if (ptr->head.is_deleted)
906                         continue;
907                 if (!tomoyo_flush(head))
908                         return;
909                 tomoyo_set_string(head, ptr->manager->name);
910                 tomoyo_set_lf(head);
911         }
912         head->r.eof = true;
913 }
914
915 /**
916  * tomoyo_manager - Check whether the current process is a policy manager.
917  *
918  * Returns true if the current process is permitted to modify policy
919  * via /sys/kernel/security/tomoyo/ interface.
920  *
921  * Caller holds tomoyo_read_lock().
922  */
923 static bool tomoyo_manager(void)
924 {
925         struct tomoyo_manager *ptr;
926         const char *exe;
927         const struct task_struct *task = current;
928         const struct tomoyo_path_info *domainname = tomoyo_domain()->domainname;
929         bool found = false;
930
931         if (!tomoyo_policy_loaded)
932                 return true;
933         if (!tomoyo_manage_by_non_root && (task->cred->uid || task->cred->euid))
934                 return false;
935         list_for_each_entry_rcu(ptr, &tomoyo_kernel_namespace.
936                                 policy_list[TOMOYO_ID_MANAGER], head.list) {
937                 if (!ptr->head.is_deleted && ptr->is_domain
938                     && !tomoyo_pathcmp(domainname, ptr->manager)) {
939                         found = true;
940                         break;
941                 }
942         }
943         if (found)
944                 return true;
945         exe = tomoyo_get_exe();
946         if (!exe)
947                 return false;
948         list_for_each_entry_rcu(ptr, &tomoyo_kernel_namespace.
949                                 policy_list[TOMOYO_ID_MANAGER], head.list) {
950                 if (!ptr->head.is_deleted && !ptr->is_domain
951                     && !strcmp(exe, ptr->manager->name)) {
952                         found = true;
953                         break;
954                 }
955         }
956         if (!found) { /* Reduce error messages. */
957                 static pid_t last_pid;
958                 const pid_t pid = current->pid;
959                 if (last_pid != pid) {
960                         printk(KERN_WARNING "%s ( %s ) is not permitted to "
961                                "update policies.\n", domainname->name, exe);
962                         last_pid = pid;
963                 }
964         }
965         kfree(exe);
966         return found;
967 }
968
969 /**
970  * tomoyo_select_domain - Parse select command.
971  *
972  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
973  * @data: String to parse.
974  *
975  * Returns true on success, false otherwise.
976  *
977  * Caller holds tomoyo_read_lock().
978  */
979 static bool tomoyo_select_domain(struct tomoyo_io_buffer *head,
980                                  const char *data)
981 {
982         unsigned int pid;
983         struct tomoyo_domain_info *domain = NULL;
984         bool global_pid = false;
985         if (strncmp(data, "select ", 7))
986                 return false;
987         data += 7;
988         if (sscanf(data, "pid=%u", &pid) == 1 ||
989             (global_pid = true, sscanf(data, "global-pid=%u", &pid) == 1)) {
990                 struct task_struct *p;
991                 rcu_read_lock();
992                 if (global_pid)
993                         p = find_task_by_pid_ns(pid, &init_pid_ns);
994                 else
995                         p = find_task_by_vpid(pid);
996                 if (p)
997                         domain = tomoyo_real_domain(p);
998                 rcu_read_unlock();
999         } else if (!strncmp(data, "domain=", 7)) {
1000                 if (tomoyo_domain_def(data + 7))
1001                         domain = tomoyo_find_domain(data + 7);
1002         } else
1003                 return false;
1004         head->w.domain = domain;
1005         /* Accessing read_buf is safe because head->io_sem is held. */
1006         if (!head->read_buf)
1007                 return true; /* Do nothing if open(O_WRONLY). */
1008         memset(&head->r, 0, sizeof(head->r));
1009         head->r.print_this_domain_only = true;
1010         if (domain)
1011                 head->r.domain = &domain->list;
1012         else
1013                 head->r.eof = 1;
1014         tomoyo_io_printf(head, "# select %s\n", data);
1015         if (domain && domain->is_deleted)
1016                 tomoyo_io_printf(head, "# This is a deleted domain.\n");
1017         return true;
1018 }
1019
1020 /**
1021  * tomoyo_same_task_acl - Check for duplicated "struct tomoyo_task_acl" entry.
1022  *
1023  * @a: Pointer to "struct tomoyo_acl_info".
1024  * @b: Pointer to "struct tomoyo_acl_info".
1025  *
1026  * Returns true if @a == @b, false otherwise.
1027  */
1028 static bool tomoyo_same_task_acl(const struct tomoyo_acl_info *a,
1029                               const struct tomoyo_acl_info *b)
1030 {
1031         const struct tomoyo_task_acl *p1 = container_of(a, typeof(*p1), head);
1032         const struct tomoyo_task_acl *p2 = container_of(b, typeof(*p2), head);
1033         return p1->domainname == p2->domainname;
1034 }
1035
1036 /**
1037  * tomoyo_write_task - Update task related list.
1038  *
1039  * @param: Pointer to "struct tomoyo_acl_param".
1040  *
1041  * Returns 0 on success, negative value otherwise.
1042  *
1043  * Caller holds tomoyo_read_lock().
1044  */
1045 static int tomoyo_write_task(struct tomoyo_acl_param *param)
1046 {
1047         int error = -EINVAL;
1048         if (tomoyo_str_starts(&param->data, "manual_domain_transition ")) {
1049                 struct tomoyo_task_acl e = {
1050                         .head.type = TOMOYO_TYPE_MANUAL_TASK_ACL,
1051                         .domainname = tomoyo_get_domainname(param),
1052                 };
1053                 if (e.domainname)
1054                         error = tomoyo_update_domain(&e.head, sizeof(e), param,
1055                                                      tomoyo_same_task_acl,
1056                                                      NULL);
1057                 tomoyo_put_name(e.domainname);
1058         }
1059         return error;
1060 }
1061
1062 /**
1063  * tomoyo_delete_domain - Delete a domain.
1064  *
1065  * @domainname: The name of domain.
1066  *
1067  * Returns 0.
1068  *
1069  * Caller holds tomoyo_read_lock().
1070  */
1071 static int tomoyo_delete_domain(char *domainname)
1072 {
1073         struct tomoyo_domain_info *domain;
1074         struct tomoyo_path_info name;
1075
1076         name.name = domainname;
1077         tomoyo_fill_path_info(&name);
1078         if (mutex_lock_interruptible(&tomoyo_policy_lock))
1079                 return 0;
1080         /* Is there an active domain? */
1081         list_for_each_entry_rcu(domain, &tomoyo_domain_list, list) {
1082                 /* Never delete tomoyo_kernel_domain */
1083                 if (domain == &tomoyo_kernel_domain)
1084                         continue;
1085                 if (domain->is_deleted ||
1086                     tomoyo_pathcmp(domain->domainname, &name))
1087                         continue;
1088                 domain->is_deleted = true;
1089                 break;
1090         }
1091         mutex_unlock(&tomoyo_policy_lock);
1092         return 0;
1093 }
1094
1095 /**
1096  * tomoyo_write_domain2 - Write domain policy.
1097  *
1098  * @ns:        Pointer to "struct tomoyo_policy_namespace".
1099  * @list:      Pointer to "struct list_head".
1100  * @data:      Policy to be interpreted.
1101  * @is_delete: True if it is a delete request.
1102  *
1103  * Returns 0 on success, negative value otherwise.
1104  *
1105  * Caller holds tomoyo_read_lock().
1106  */
1107 static int tomoyo_write_domain2(struct tomoyo_policy_namespace *ns,
1108                                 struct list_head *list, char *data,
1109                                 const bool is_delete)
1110 {
1111         struct tomoyo_acl_param param = {
1112                 .ns = ns,
1113                 .list = list,
1114                 .data = data,
1115                 .is_delete = is_delete,
1116         };
1117         static const struct {
1118                 const char *keyword;
1119                 int (*write) (struct tomoyo_acl_param *);
1120         } tomoyo_callback[5] = {
1121                 { "file ", tomoyo_write_file },
1122                 { "network inet ", tomoyo_write_inet_network },
1123                 { "network unix ", tomoyo_write_unix_network },
1124                 { "misc ", tomoyo_write_misc },
1125                 { "task ", tomoyo_write_task },
1126         };
1127         u8 i;
1128
1129         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(tomoyo_callback); i++) {
1130                 if (!tomoyo_str_starts(&param.data,
1131                                        tomoyo_callback[i].keyword))
1132                         continue;
1133                 return tomoyo_callback[i].write(&param);
1134         }
1135         return -EINVAL;
1136 }
1137
1138 /* String table for domain flags. */
1139 const char * const tomoyo_dif[TOMOYO_MAX_DOMAIN_INFO_FLAGS] = {
1140         [TOMOYO_DIF_QUOTA_WARNED]      = "quota_exceeded\n",
1141         [TOMOYO_DIF_TRANSITION_FAILED] = "transition_failed\n",
1142 };
1143
1144 /**
1145  * tomoyo_write_domain - Write domain policy.
1146  *
1147  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
1148  *
1149  * Returns 0 on success, negative value otherwise.
1150  *
1151  * Caller holds tomoyo_read_lock().
1152  */
1153 static int tomoyo_write_domain(struct tomoyo_io_buffer *head)
1154 {
1155         char *data = head->write_buf;
1156         struct tomoyo_policy_namespace *ns;
1157         struct tomoyo_domain_info *domain = head->w.domain;
1158         const bool is_delete = head->w.is_delete;
1159         bool is_select = !is_delete && tomoyo_str_starts(&data, "select ");
1160         unsigned int profile;
1161         if (*data == '<') {
1162                 domain = NULL;
1163                 if (is_delete)
1164                         tomoyo_delete_domain(data);
1165                 else if (is_select)
1166                         domain = tomoyo_find_domain(data);
1167                 else
1168                         domain = tomoyo_assign_domain(data, false);
1169                 head->w.domain = domain;
1170                 return 0;
1171         }
1172         if (!domain)
1173                 return -EINVAL;
1174         ns = domain->ns;
1175         if (sscanf(data, "use_profile %u", &profile) == 1
1176             && profile < TOMOYO_MAX_PROFILES) {
1177                 if (!tomoyo_policy_loaded || ns->profile_ptr[profile])
1178                         domain->profile = (u8) profile;
1179                 return 0;
1180         }
1181         if (sscanf(data, "use_group %u\n", &profile) == 1
1182             && profile < TOMOYO_MAX_ACL_GROUPS) {
1183                 if (!is_delete)
1184                         domain->group = (u8) profile;
1185                 return 0;
1186         }
1187         for (profile = 0; profile < TOMOYO_MAX_DOMAIN_INFO_FLAGS; profile++) {
1188                 const char *cp = tomoyo_dif[profile];
1189                 if (strncmp(data, cp, strlen(cp) - 1))
1190                         continue;
1191                 domain->flags[profile] = !is_delete;
1192                 return 0;
1193         }
1194         return tomoyo_write_domain2(ns, &domain->acl_info_list, data,
1195                                     is_delete);
1196 }
1197
1198 /**
1199  * tomoyo_print_condition - Print condition part.
1200  *
1201  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
1202  * @cond: Pointer to "struct tomoyo_condition".
1203  *
1204  * Returns true on success, false otherwise.
1205  */
1206 static bool tomoyo_print_condition(struct tomoyo_io_buffer *head,
1207                                    const struct tomoyo_condition *cond)
1208 {
1209         switch (head->r.cond_step) {
1210         case 0:
1211                 head->r.cond_index = 0;
1212                 head->r.cond_step++;
1213                 if (cond->transit) {
1214                         tomoyo_set_space(head);
1215                         tomoyo_set_string(head, cond->transit->name);
1216                 }
1217                 /* fall through */
1218         case 1:
1219                 {
1220                         const u16 condc = cond->condc;
1221                         const struct tomoyo_condition_element *condp =
1222                                 (typeof(condp)) (cond + 1);
1223                         const struct tomoyo_number_union *numbers_p =
1224                                 (typeof(numbers_p)) (condp + condc);
1225                         const struct tomoyo_name_union *names_p =
1226                                 (typeof(names_p))
1227                                 (numbers_p + cond->numbers_count);
1228                         const struct tomoyo_argv *argv =
1229                                 (typeof(argv)) (names_p + cond->names_count);
1230                         const struct tomoyo_envp *envp =
1231                                 (typeof(envp)) (argv + cond->argc);
1232                         u16 skip;
1233                         for (skip = 0; skip < head->r.cond_index; skip++) {
1234                                 const u8 left = condp->left;
1235                                 const u8 right = condp->right;
1236                                 condp++;
1237                                 switch (left) {
1238                                 case TOMOYO_ARGV_ENTRY:
1239                                         argv++;
1240                                         continue;
1241                                 case TOMOYO_ENVP_ENTRY:
1242                                         envp++;
1243                                         continue;
1244                                 case TOMOYO_NUMBER_UNION:
1245                                         numbers_p++;
1246                                         break;
1247                                 }
1248                                 switch (right) {
1249                                 case TOMOYO_NAME_UNION:
1250                                         names_p++;
1251                                         break;
1252                                 case TOMOYO_NUMBER_UNION:
1253                                         numbers_p++;
1254                                         break;
1255                                 }
1256                         }
1257                         while (head->r.cond_index < condc) {
1258                                 const u8 match = condp->equals;
1259                                 const u8 left = condp->left;
1260                                 const u8 right = condp->right;
1261                                 if (!tomoyo_flush(head))
1262                                         return false;
1263                                 condp++;
1264                                 head->r.cond_index++;
1265                                 tomoyo_set_space(head);
1266                                 switch (left) {
1267                                 case TOMOYO_ARGV_ENTRY:
1268                                         tomoyo_io_printf(head,
1269                                                          "exec.argv[%lu]%s=\"",
1270                                                          argv->index, argv->
1271                                                          is_not ? "!" : "");
1272                                         tomoyo_set_string(head,
1273                                                           argv->value->name);
1274                                         tomoyo_set_string(head, "\"");
1275                                         argv++;
1276                                         continue;
1277                                 case TOMOYO_ENVP_ENTRY:
1278                                         tomoyo_set_string(head,
1279                                                           "exec.envp[\"");
1280                                         tomoyo_set_string(head,
1281                                                           envp->name->name);
1282                                         tomoyo_io_printf(head, "\"]%s=", envp->
1283                                                          is_not ? "!" : "");
1284                                         if (envp->value) {
1285                                                 tomoyo_set_string(head, "\"");
1286                                                 tomoyo_set_string(head, envp->
1287                                                                   value->name);
1288                                                 tomoyo_set_string(head, "\"");
1289                                         } else {
1290                                                 tomoyo_set_string(head,
1291                                                                   "NULL");
1292                                         }
1293                                         envp++;
1294                                         continue;
1295                                 case TOMOYO_NUMBER_UNION:
1296                                         tomoyo_print_number_union_nospace
1297                                                 (head, numbers_p++);
1298                                         break;
1299                                 default:
1300                                         tomoyo_set_string(head,
1301                                                tomoyo_condition_keyword[left]);
1302                                         break;
1303                                 }
1304                                 tomoyo_set_string(head, match ? "=" : "!=");
1305                                 switch (right) {
1306                                 case TOMOYO_NAME_UNION:
1307                                         tomoyo_print_name_union_quoted
1308                                                 (head, names_p++);
1309                                         break;
1310                                 case TOMOYO_NUMBER_UNION:
1311                                         tomoyo_print_number_union_nospace
1312                                                 (head, numbers_p++);
1313                                         break;
1314                                 default:
1315                                         tomoyo_set_string(head,
1316                                           tomoyo_condition_keyword[right]);
1317                                         break;
1318                                 }
1319                         }
1320                 }
1321                 head->r.cond_step++;
1322                 /* fall through */
1323         case 2:
1324                 if (!tomoyo_flush(head))
1325                         break;
1326                 head->r.cond_step++;
1327                 /* fall through */
1328         case 3:
1329                 if (cond->grant_log != TOMOYO_GRANTLOG_AUTO)
1330                         tomoyo_io_printf(head, " grant_log=%s",
1331                                          tomoyo_yesno(cond->grant_log ==
1332                                                       TOMOYO_GRANTLOG_YES));
1333                 tomoyo_set_lf(head);
1334                 return true;
1335         }
1336         return false;
1337 }
1338
1339 /**
1340  * tomoyo_set_group - Print "acl_group " header keyword and category name.
1341  *
1342  * @head:     Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
1343  * @category: Category name.
1344  *
1345  * Returns nothing.
1346  */
1347 static void tomoyo_set_group(struct tomoyo_io_buffer *head,
1348                              const char *category)
1349 {
1350         if (head->type == TOMOYO_EXCEPTIONPOLICY) {
1351                 tomoyo_print_namespace(head);
1352                 tomoyo_io_printf(head, "acl_group %u ",
1353                                  head->r.acl_group_index);
1354         }
1355         tomoyo_set_string(head, category);
1356 }
1357
1358 /**
1359  * tomoyo_print_entry - Print an ACL entry.
1360  *
1361  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
1362  * @acl:  Pointer to an ACL entry.
1363  *
1364  * Returns true on success, false otherwise.
1365  */
1366 static bool tomoyo_print_entry(struct tomoyo_io_buffer *head,
1367                                struct tomoyo_acl_info *acl)
1368 {
1369         const u8 acl_type = acl->type;
1370         bool first = true;
1371         u8 bit;
1372
1373         if (head->r.print_cond_part)
1374                 goto print_cond_part;
1375         if (acl->is_deleted)
1376                 return true;
1377         if (!tomoyo_flush(head))
1378                 return false;
1379         else if (acl_type == TOMOYO_TYPE_PATH_ACL) {
1380                 struct tomoyo_path_acl *ptr =
1381                         container_of(acl, typeof(*ptr), head);
1382                 const u16 perm = ptr->perm;
1383                 for (bit = 0; bit < TOMOYO_MAX_PATH_OPERATION; bit++) {
1384                         if (!(perm & (1 << bit)))
1385                                 continue;
1386                         if (head->r.print_transition_related_only &&
1387                             bit != TOMOYO_TYPE_EXECUTE)
1388                                 continue;
1389                         if (first) {
1390                                 tomoyo_set_group(head, "file ");
1391                                 first = false;
1392                         } else {
1393                                 tomoyo_set_slash(head);
1394                         }
1395                         tomoyo_set_string(head, tomoyo_path_keyword[bit]);
1396                 }
1397                 if (first)
1398                         return true;
1399                 tomoyo_print_name_union(head, &ptr->name);
1400         } else if (acl_type == TOMOYO_TYPE_MANUAL_TASK_ACL) {
1401                 struct tomoyo_task_acl *ptr =
1402                         container_of(acl, typeof(*ptr), head);
1403                 tomoyo_set_group(head, "task ");
1404                 tomoyo_set_string(head, "manual_domain_transition ");
1405                 tomoyo_set_string(head, ptr->domainname->name);
1406         } else if (head->r.print_transition_related_only) {
1407                 return true;
1408         } else if (acl_type == TOMOYO_TYPE_PATH2_ACL) {
1409                 struct tomoyo_path2_acl *ptr =
1410                         container_of(acl, typeof(*ptr), head);
1411                 const u8 perm = ptr->perm;
1412                 for (bit = 0; bit < TOMOYO_MAX_PATH2_OPERATION; bit++) {
1413                         if (!(perm & (1 << bit)))
1414                                 continue;
1415                         if (first) {
1416                                 tomoyo_set_group(head, "file ");
1417                                 first = false;
1418                         } else {
1419                                 tomoyo_set_slash(head);
1420                         }
1421                         tomoyo_set_string(head, tomoyo_mac_keywords
1422                                           [tomoyo_pp2mac[bit]]);
1423                 }
1424                 if (first)
1425                         return true;
1426                 tomoyo_print_name_union(head, &ptr->name1);
1427                 tomoyo_print_name_union(head, &ptr->name2);
1428         } else if (acl_type == TOMOYO_TYPE_PATH_NUMBER_ACL) {
1429                 struct tomoyo_path_number_acl *ptr =
1430                         container_of(acl, typeof(*ptr), head);
1431                 const u8 perm = ptr->perm;
1432                 for (bit = 0; bit < TOMOYO_MAX_PATH_NUMBER_OPERATION; bit++) {
1433                         if (!(perm & (1 << bit)))
1434                                 continue;
1435                         if (first) {
1436                                 tomoyo_set_group(head, "file ");
1437                                 first = false;
1438                         } else {
1439                                 tomoyo_set_slash(head);
1440                         }
1441                         tomoyo_set_string(head, tomoyo_mac_keywords
1442                                           [tomoyo_pn2mac[bit]]);
1443                 }
1444                 if (first)
1445                         return true;
1446                 tomoyo_print_name_union(head, &ptr->name);
1447                 tomoyo_print_number_union(head, &ptr->number);
1448         } else if (acl_type == TOMOYO_TYPE_MKDEV_ACL) {
1449                 struct tomoyo_mkdev_acl *ptr =
1450                         container_of(acl, typeof(*ptr), head);
1451                 const u8 perm = ptr->perm;
1452                 for (bit = 0; bit < TOMOYO_MAX_MKDEV_OPERATION; bit++) {
1453                         if (!(perm & (1 << bit)))
1454                                 continue;
1455                         if (first) {
1456                                 tomoyo_set_group(head, "file ");
1457                                 first = false;
1458                         } else {
1459                                 tomoyo_set_slash(head);
1460                         }
1461                         tomoyo_set_string(head, tomoyo_mac_keywords
1462                                           [tomoyo_pnnn2mac[bit]]);
1463                 }
1464                 if (first)
1465                         return true;
1466                 tomoyo_print_name_union(head, &ptr->name);
1467                 tomoyo_print_number_union(head, &ptr->mode);
1468                 tomoyo_print_number_union(head, &ptr->major);
1469                 tomoyo_print_number_union(head, &ptr->minor);
1470         } else if (acl_type == TOMOYO_TYPE_INET_ACL) {
1471                 struct tomoyo_inet_acl *ptr =
1472                         container_of(acl, typeof(*ptr), head);
1473                 const u8 perm = ptr->perm;
1474
1475                 for (bit = 0; bit < TOMOYO_MAX_NETWORK_OPERATION; bit++) {
1476                         if (!(perm & (1 << bit)))
1477                                 continue;
1478                         if (first) {
1479                                 tomoyo_set_group(head, "network inet ");
1480                                 tomoyo_set_string(head, tomoyo_proto_keyword
1481                                                   [ptr->protocol]);
1482                                 tomoyo_set_space(head);
1483                                 first = false;
1484                         } else {
1485                                 tomoyo_set_slash(head);
1486                         }
1487                         tomoyo_set_string(head, tomoyo_socket_keyword[bit]);
1488                 }
1489                 if (first)
1490                         return true;
1491                 tomoyo_set_space(head);
1492                 if (ptr->address.group) {
1493                         tomoyo_set_string(head, "@");
1494                         tomoyo_set_string(head, ptr->address.group->group_name
1495                                           ->name);
1496                 } else {
1497                         char buf[128];
1498                         tomoyo_print_ip(buf, sizeof(buf), &ptr->address);
1499                         tomoyo_io_printf(head, "%s", buf);
1500                 }
1501                 tomoyo_print_number_union(head, &ptr->port);
1502         } else if (acl_type == TOMOYO_TYPE_UNIX_ACL) {
1503                 struct tomoyo_unix_acl *ptr =
1504                         container_of(acl, typeof(*ptr), head);
1505                 const u8 perm = ptr->perm;
1506
1507                 for (bit = 0; bit < TOMOYO_MAX_NETWORK_OPERATION; bit++) {
1508                         if (!(perm & (1 << bit)))
1509                                 continue;
1510                         if (first) {
1511                                 tomoyo_set_group(head, "network unix ");
1512                                 tomoyo_set_string(head, tomoyo_proto_keyword
1513                                                   [ptr->protocol]);
1514                                 tomoyo_set_space(head);
1515                                 first = false;
1516                         } else {
1517                                 tomoyo_set_slash(head);
1518                         }
1519                         tomoyo_set_string(head, tomoyo_socket_keyword[bit]);
1520                 }
1521                 if (first)
1522                         return true;
1523                 tomoyo_print_name_union(head, &ptr->name);
1524         } else if (acl_type == TOMOYO_TYPE_MOUNT_ACL) {
1525                 struct tomoyo_mount_acl *ptr =
1526                         container_of(acl, typeof(*ptr), head);
1527                 tomoyo_set_group(head, "file mount");
1528                 tomoyo_print_name_union(head, &ptr->dev_name);
1529                 tomoyo_print_name_union(head, &ptr->dir_name);
1530                 tomoyo_print_name_union(head, &ptr->fs_type);
1531                 tomoyo_print_number_union(head, &ptr->flags);
1532         } else if (acl_type == TOMOYO_TYPE_ENV_ACL) {
1533                 struct tomoyo_env_acl *ptr =
1534                         container_of(acl, typeof(*ptr), head);
1535
1536                 tomoyo_set_group(head, "misc env ");
1537                 tomoyo_set_string(head, ptr->env->name);
1538         }
1539         if (acl->cond) {
1540                 head->r.print_cond_part = true;
1541                 head->r.cond_step = 0;
1542                 if (!tomoyo_flush(head))
1543                         return false;
1544 print_cond_part:
1545                 if (!tomoyo_print_condition(head, acl->cond))
1546                         return false;
1547                 head->r.print_cond_part = false;
1548         } else {
1549                 tomoyo_set_lf(head);
1550         }
1551         return true;
1552 }
1553
1554 /**
1555  * tomoyo_read_domain2 - Read domain policy.
1556  *
1557  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
1558  * @list: Pointer to "struct list_head".
1559  *
1560  * Caller holds tomoyo_read_lock().
1561  *
1562  * Returns true on success, false otherwise.
1563  */
1564 static bool tomoyo_read_domain2(struct tomoyo_io_buffer *head,
1565                                 struct list_head *list)
1566 {
1567         list_for_each_cookie(head->r.acl, list) {
1568                 struct tomoyo_acl_info *ptr =
1569                         list_entry(head->r.acl, typeof(*ptr), list);
1570                 if (!tomoyo_print_entry(head, ptr))
1571                         return false;
1572         }
1573         head->r.acl = NULL;
1574         return true;
1575 }
1576
1577 /**
1578  * tomoyo_read_domain - Read domain policy.
1579  *
1580  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
1581  *
1582  * Caller holds tomoyo_read_lock().
1583  */
1584 static void tomoyo_read_domain(struct tomoyo_io_buffer *head)
1585 {
1586         if (head->r.eof)
1587                 return;
1588         list_for_each_cookie(head->r.domain, &tomoyo_domain_list) {
1589                 struct tomoyo_domain_info *domain =
1590                         list_entry(head->r.domain, typeof(*domain), list);
1591                 switch (head->r.step) {
1592                         u8 i;
1593                 case 0:
1594                         if (domain->is_deleted &&
1595                             !head->r.print_this_domain_only)
1596                                 continue;
1597                         /* Print domainname and flags. */
1598                         tomoyo_set_string(head, domain->domainname->name);
1599                         tomoyo_set_lf(head);
1600                         tomoyo_io_printf(head, "use_profile %u\n",
1601                                          domain->profile);
1602                         tomoyo_io_printf(head, "use_group %u\n",
1603                                          domain->group);
1604                         for (i = 0; i < TOMOYO_MAX_DOMAIN_INFO_FLAGS; i++)
1605                                 if (domain->flags[i])
1606                                         tomoyo_set_string(head, tomoyo_dif[i]);
1607                         head->r.step++;
1608                         tomoyo_set_lf(head);
1609                         /* fall through */
1610                 case 1:
1611                         if (!tomoyo_read_domain2(head, &domain->acl_info_list))
1612                                 return;
1613                         head->r.step++;
1614                         if (!tomoyo_set_lf(head))
1615                                 return;
1616                         /* fall through */
1617                 case 2:
1618                         head->r.step = 0;
1619                         if (head->r.print_this_domain_only)
1620                                 goto done;
1621                 }
1622         }
1623  done:
1624         head->r.eof = true;
1625 }
1626
1627 /**
1628  * tomoyo_write_pid: Specify PID to obtain domainname.
1629  *
1630  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
1631  *
1632  * Returns 0.
1633  */
1634 static int tomoyo_write_pid(struct tomoyo_io_buffer *head)
1635 {
1636         head->r.eof = false;
1637         return 0;
1638 }
1639
1640 /**
1641  * tomoyo_read_pid - Get domainname of the specified PID.
1642  *
1643  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
1644  *
1645  * Returns the domainname which the specified PID is in on success,
1646  * empty string otherwise.
1647  * The PID is specified by tomoyo_write_pid() so that the user can obtain
1648  * using read()/write() interface rather than sysctl() interface.
1649  */
1650 static void tomoyo_read_pid(struct tomoyo_io_buffer *head)
1651 {
1652         char *buf = head->write_buf;
1653         bool global_pid = false;
1654         unsigned int pid;
1655         struct task_struct *p;
1656         struct tomoyo_domain_info *domain = NULL;
1657
1658         /* Accessing write_buf is safe because head->io_sem is held. */
1659         if (!buf) {
1660                 head->r.eof = true;
1661                 return; /* Do nothing if open(O_RDONLY). */
1662         }
1663         if (head->r.w_pos || head->r.eof)
1664                 return;
1665         head->r.eof = true;
1666         if (tomoyo_str_starts(&buf, "global-pid "))
1667                 global_pid = true;
1668         pid = (unsigned int) simple_strtoul(buf, NULL, 10);
1669         rcu_read_lock();
1670         if (global_pid)
1671                 p = find_task_by_pid_ns(pid, &init_pid_ns);
1672         else
1673                 p = find_task_by_vpid(pid);
1674         if (p)
1675                 domain = tomoyo_real_domain(p);
1676         rcu_read_unlock();
1677         if (!domain)
1678                 return;
1679         tomoyo_io_printf(head, "%u %u ", pid, domain->profile);
1680         tomoyo_set_string(head, domain->domainname->name);
1681 }
1682
1683 /* String table for domain transition control keywords. */
1684 static const char *tomoyo_transition_type[TOMOYO_MAX_TRANSITION_TYPE] = {
1685         [TOMOYO_TRANSITION_CONTROL_NO_RESET]      = "no_reset_domain ",
1686         [TOMOYO_TRANSITION_CONTROL_RESET]         = "reset_domain ",
1687         [TOMOYO_TRANSITION_CONTROL_NO_INITIALIZE] = "no_initialize_domain ",
1688         [TOMOYO_TRANSITION_CONTROL_INITIALIZE]    = "initialize_domain ",
1689         [TOMOYO_TRANSITION_CONTROL_NO_KEEP]       = "no_keep_domain ",
1690         [TOMOYO_TRANSITION_CONTROL_KEEP]          = "keep_domain ",
1691 };
1692
1693 /* String table for grouping keywords. */
1694 static const char *tomoyo_group_name[TOMOYO_MAX_GROUP] = {
1695         [TOMOYO_PATH_GROUP]    = "path_group ",
1696         [TOMOYO_NUMBER_GROUP]  = "number_group ",
1697         [TOMOYO_ADDRESS_GROUP] = "address_group ",
1698 };
1699
1700 /**
1701  * tomoyo_write_exception - Write exception policy.
1702  *
1703  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
1704  *
1705  * Returns 0 on success, negative value otherwise.
1706  *
1707  * Caller holds tomoyo_read_lock().
1708  */
1709 static int tomoyo_write_exception(struct tomoyo_io_buffer *head)
1710 {
1711         const bool is_delete = head->w.is_delete;
1712         struct tomoyo_acl_param param = {
1713                 .ns = head->w.ns,
1714                 .is_delete = is_delete,
1715                 .data = head->write_buf,
1716         };
1717         u8 i;
1718         if (tomoyo_str_starts(&param.data, "aggregator "))
1719                 return tomoyo_write_aggregator(&param);
1720         for (i = 0; i < TOMOYO_MAX_TRANSITION_TYPE; i++)
1721                 if (tomoyo_str_starts(&param.data, tomoyo_transition_type[i]))
1722                         return tomoyo_write_transition_control(&param, i);
1723         for (i = 0; i < TOMOYO_MAX_GROUP; i++)
1724                 if (tomoyo_str_starts(&param.data, tomoyo_group_name[i]))
1725                         return tomoyo_write_group(&param, i);
1726         if (tomoyo_str_starts(&param.data, "acl_group ")) {
1727                 unsigned int group;
1728                 char *data;
1729                 group = simple_strtoul(param.data, &data, 10);
1730                 if (group < TOMOYO_MAX_ACL_GROUPS && *data++ == ' ')
1731                         return tomoyo_write_domain2
1732                                 (head->w.ns, &head->w.ns->acl_group[group],
1733                                  data, is_delete);
1734         }
1735         return -EINVAL;
1736 }
1737
1738 /**
1739  * tomoyo_read_group - Read "struct tomoyo_path_group"/"struct tomoyo_number_group"/"struct tomoyo_address_group" list.
1740  *
1741  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
1742  * @idx:  Index number.
1743  *
1744  * Returns true on success, false otherwise.
1745  *
1746  * Caller holds tomoyo_read_lock().
1747  */
1748 static bool tomoyo_read_group(struct tomoyo_io_buffer *head, const int idx)
1749 {
1750         struct tomoyo_policy_namespace *ns =
1751                 container_of(head->r.ns, typeof(*ns), namespace_list);
1752         struct list_head *list = &ns->group_list[idx];
1753         list_for_each_cookie(head->r.group, list) {
1754                 struct tomoyo_group *group =
1755                         list_entry(head->r.group, typeof(*group), head.list);
1756                 list_for_each_cookie(head->r.acl, &group->member_list) {
1757                         struct tomoyo_acl_head *ptr =
1758                                 list_entry(head->r.acl, typeof(*ptr), list);
1759                         if (ptr->is_deleted)
1760                                 continue;
1761                         if (!tomoyo_flush(head))
1762                                 return false;
1763                         tomoyo_print_namespace(head);
1764                         tomoyo_set_string(head, tomoyo_group_name[idx]);
1765                         tomoyo_set_string(head, group->group_name->name);
1766                         if (idx == TOMOYO_PATH_GROUP) {
1767                                 tomoyo_set_space(head);
1768                                 tomoyo_set_string(head, container_of
1769                                                (ptr, struct tomoyo_path_group,
1770                                                 head)->member_name->name);
1771                         } else if (idx == TOMOYO_NUMBER_GROUP) {
1772                                 tomoyo_print_number_union(head, &container_of
1773                                                           (ptr,
1774                                                    struct tomoyo_number_group,
1775                                                            head)->number);
1776                         } else if (idx == TOMOYO_ADDRESS_GROUP) {
1777                                 char buffer[128];
1778
1779                                 struct tomoyo_address_group *member =
1780                                         container_of(ptr, typeof(*member),
1781                                                      head);
1782                                 tomoyo_print_ip(buffer, sizeof(buffer),
1783                                                 &member->address);
1784                                 tomoyo_io_printf(head, " %s", buffer);
1785                         }
1786                         tomoyo_set_lf(head);
1787                 }
1788                 head->r.acl = NULL;
1789         }
1790         head->r.group = NULL;
1791         return true;
1792 }
1793
1794 /**
1795  * tomoyo_read_policy - Read "struct tomoyo_..._entry" list.
1796  *
1797  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
1798  * @idx:  Index number.
1799  *
1800  * Returns true on success, false otherwise.
1801  *
1802  * Caller holds tomoyo_read_lock().
1803  */
1804 static bool tomoyo_read_policy(struct tomoyo_io_buffer *head, const int idx)
1805 {
1806         struct tomoyo_policy_namespace *ns =
1807                 container_of(head->r.ns, typeof(*ns), namespace_list);
1808         struct list_head *list = &ns->policy_list[idx];
1809         list_for_each_cookie(head->r.acl, list) {
1810                 struct tomoyo_acl_head *acl =
1811                         container_of(head->r.acl, typeof(*acl), list);
1812                 if (acl->is_deleted)
1813                         continue;
1814                 if (!tomoyo_flush(head))
1815                         return false;
1816                 switch (idx) {
1817                 case TOMOYO_ID_TRANSITION_CONTROL:
1818                         {
1819                                 struct tomoyo_transition_control *ptr =
1820                                         container_of(acl, typeof(*ptr), head);
1821                                 tomoyo_print_namespace(head);
1822                                 tomoyo_set_string(head, tomoyo_transition_type
1823                                                   [ptr->type]);
1824                                 tomoyo_set_string(head, ptr->program ?
1825                                                   ptr->program->name : "any");
1826                                 tomoyo_set_string(head, " from ");
1827                                 tomoyo_set_string(head, ptr->domainname ?
1828                                                   ptr->domainname->name :
1829                                                   "any");
1830                         }
1831                         break;
1832                 case TOMOYO_ID_AGGREGATOR:
1833                         {
1834                                 struct tomoyo_aggregator *ptr =
1835                                         container_of(acl, typeof(*ptr), head);
1836                                 tomoyo_print_namespace(head);
1837                                 tomoyo_set_string(head, "aggregator ");
1838                                 tomoyo_set_string(head,
1839                                                   ptr->original_name->name);
1840                                 tomoyo_set_space(head);
1841                                 tomoyo_set_string(head,
1842                                                ptr->aggregated_name->name);
1843                         }
1844                         break;
1845                 default:
1846                         continue;
1847                 }
1848                 tomoyo_set_lf(head);
1849         }
1850         head->r.acl = NULL;
1851         return true;
1852 }
1853
1854 /**
1855  * tomoyo_read_exception - Read exception policy.
1856  *
1857  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
1858  *
1859  * Caller holds tomoyo_read_lock().
1860  */
1861 static void tomoyo_read_exception(struct tomoyo_io_buffer *head)
1862 {
1863         struct tomoyo_policy_namespace *ns =
1864                 container_of(head->r.ns, typeof(*ns), namespace_list);
1865         if (head->r.eof)
1866                 return;
1867         while (head->r.step < TOMOYO_MAX_POLICY &&
1868                tomoyo_read_policy(head, head->r.step))
1869                 head->r.step++;
1870         if (head->r.step < TOMOYO_MAX_POLICY)
1871                 return;
1872         while (head->r.step < TOMOYO_MAX_POLICY + TOMOYO_MAX_GROUP &&
1873                tomoyo_read_group(head, head->r.step - TOMOYO_MAX_POLICY))
1874                 head->r.step++;
1875         if (head->r.step < TOMOYO_MAX_POLICY + TOMOYO_MAX_GROUP)
1876                 return;
1877         while (head->r.step < TOMOYO_MAX_POLICY + TOMOYO_MAX_GROUP
1878                + TOMOYO_MAX_ACL_GROUPS) {
1879                 head->r.acl_group_index = head->r.step - TOMOYO_MAX_POLICY
1880                         - TOMOYO_MAX_GROUP;
1881                 if (!tomoyo_read_domain2(head, &ns->acl_group
1882                                          [head->r.acl_group_index]))
1883                         return;
1884                 head->r.step++;
1885         }
1886         head->r.eof = true;
1887 }
1888
1889 /* Wait queue for kernel -> userspace notification. */
1890 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(tomoyo_query_wait);
1891 /* Wait queue for userspace -> kernel notification. */
1892 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(tomoyo_answer_wait);
1893
1894 /* Structure for query. */
1895 struct tomoyo_query {
1896         struct list_head list;
1897         char *query;
1898         size_t query_len;
1899         unsigned int serial;
1900         u8 timer;
1901         u8 answer;
1902         u8 retry;
1903 };
1904
1905 /* The list for "struct tomoyo_query". */
1906 static LIST_HEAD(tomoyo_query_list);
1907
1908 /* Lock for manipulating tomoyo_query_list. */
1909 static DEFINE_SPINLOCK(tomoyo_query_list_lock);
1910
1911 /*
1912  * Number of "struct file" referring /sys/kernel/security/tomoyo/query
1913  * interface.
1914  */
1915 static atomic_t tomoyo_query_observers = ATOMIC_INIT(0);
1916
1917 /**
1918  * tomoyo_truncate - Truncate a line.
1919  *
1920  * @str: String to truncate.
1921  *
1922  * Returns length of truncated @str.
1923  */
1924 static int tomoyo_truncate(char *str)
1925 {
1926         char *start = str;
1927         while (*(unsigned char *) str > (unsigned char) ' ')
1928                 str++;
1929         *str = '\0';
1930         return strlen(start) + 1;
1931 }
1932
1933 /**
1934  * tomoyo_add_entry - Add an ACL to current thread's domain. Used by learning mode.
1935  *
1936  * @domain: Pointer to "struct tomoyo_domain_info".
1937  * @header: Lines containing ACL.
1938  *
1939  * Returns nothing.
1940  */
1941 static void tomoyo_add_entry(struct tomoyo_domain_info *domain, char *header)
1942 {
1943         char *buffer;
1944         char *realpath = NULL;
1945         char *argv0 = NULL;
1946         char *symlink = NULL;
1947         char *cp = strchr(header, '\n');
1948         int len;
1949         if (!cp)
1950                 return;
1951         cp = strchr(cp + 1, '\n');
1952         if (!cp)
1953                 return;
1954         *cp++ = '\0';
1955         len = strlen(cp) + 1;
1956         /* strstr() will return NULL if ordering is wrong. */
1957         if (*cp == 'f') {
1958                 argv0 = strstr(header, " argv[]={ \"");
1959                 if (argv0) {
1960                         argv0 += 10;
1961                         len += tomoyo_truncate(argv0) + 14;
1962                 }
1963                 realpath = strstr(header, " exec={ realpath=\"");
1964                 if (realpath) {
1965                         realpath += 8;
1966                         len += tomoyo_truncate(realpath) + 6;
1967                 }
1968                 symlink = strstr(header, " symlink.target=\"");
1969                 if (symlink)
1970                         len += tomoyo_truncate(symlink + 1) + 1;
1971         }
1972         buffer = kmalloc(len, GFP_NOFS);
1973         if (!buffer)
1974                 return;
1975         snprintf(buffer, len - 1, "%s", cp);
1976         if (realpath)
1977                 tomoyo_addprintf(buffer, len, " exec.%s", realpath);
1978         if (argv0)
1979                 tomoyo_addprintf(buffer, len, " exec.argv[0]=%s", argv0);
1980         if (symlink)
1981                 tomoyo_addprintf(buffer, len, "%s", symlink);
1982         tomoyo_normalize_line(buffer);
1983         if (!tomoyo_write_domain2(domain->ns, &domain->acl_info_list, buffer,
1984                                   false))
1985                 tomoyo_update_stat(TOMOYO_STAT_POLICY_UPDATES);
1986         kfree(buffer);
1987 }
1988
1989 /**
1990  * tomoyo_supervisor - Ask for the supervisor's decision.
1991  *
1992  * @r:   Pointer to "struct tomoyo_request_info".
1993  * @fmt: The printf()'s format string, followed by parameters.
1994  *
1995  * Returns 0 if the supervisor decided to permit the access request which
1996  * violated the policy in enforcing mode, TOMOYO_RETRY_REQUEST if the
1997  * supervisor decided to retry the access request which violated the policy in
1998  * enforcing mode, 0 if it is not in enforcing mode, -EPERM otherwise.
1999  */
2000 int tomoyo_supervisor(struct tomoyo_request_info *r, const char *fmt, ...)
2001 {
2002         va_list args;
2003         int error;
2004         int len;
2005         static unsigned int tomoyo_serial;
2006         struct tomoyo_query entry = { };
2007         bool quota_exceeded = false;
2008         va_start(args, fmt);
2009         len = vsnprintf((char *) &len, 1, fmt, args) + 1;
2010         va_end(args);
2011         /* Write /sys/kernel/security/tomoyo/audit. */
2012         va_start(args, fmt);
2013         tomoyo_write_log2(r, len, fmt, args);
2014         va_end(args);
2015         /* Nothing more to do if granted. */
2016         if (r->granted)
2017                 return 0;
2018         if (r->mode)
2019                 tomoyo_update_stat(r->mode);
2020         switch (r->mode) {
2021         case TOMOYO_CONFIG_ENFORCING:
2022                 error = -EPERM;
2023                 if (atomic_read(&tomoyo_query_observers))
2024                         break;
2025                 goto out;
2026         case TOMOYO_CONFIG_LEARNING:
2027                 error = 0;
2028                 /* Check max_learning_entry parameter. */
2029                 if (tomoyo_domain_quota_is_ok(r))
2030                         break;
2031                 /* fall through */
2032         default:
2033                 return 0;
2034         }
2035         /* Get message. */
2036         va_start(args, fmt);
2037         entry.query = tomoyo_init_log(r, len, fmt, args);
2038         va_end(args);
2039         if (!entry.query)
2040                 goto out;
2041         entry.query_len = strlen(entry.query) + 1;
2042         if (!error) {
2043                 tomoyo_add_entry(r->domain, entry.query);
2044                 goto out;
2045         }
2046         len = tomoyo_round2(entry.query_len);
2047         spin_lock(&tomoyo_query_list_lock);
2048         if (tomoyo_memory_quota[TOMOYO_MEMORY_QUERY] &&
2049             tomoyo_memory_used[TOMOYO_MEMORY_QUERY] + len
2050             >= tomoyo_memory_quota[TOMOYO_MEMORY_QUERY]) {
2051                 quota_exceeded = true;
2052         } else {
2053                 entry.serial = tomoyo_serial++;
2054                 entry.retry = r->retry;
2055                 tomoyo_memory_used[TOMOYO_MEMORY_QUERY] += len;
2056                 list_add_tail(&entry.list, &tomoyo_query_list);
2057         }
2058         spin_unlock(&tomoyo_query_list_lock);
2059         if (quota_exceeded)
2060                 goto out;
2061         /* Give 10 seconds for supervisor's opinion. */
2062         while (entry.timer < 10) {
2063                 wake_up_all(&tomoyo_query_wait);
2064                 if (wait_event_interruptible_timeout
2065                     (tomoyo_answer_wait, entry.answer ||
2066                      !atomic_read(&tomoyo_query_observers), HZ))
2067                         break;
2068                 else
2069                         entry.timer++;
2070         }
2071         spin_lock(&tomoyo_query_list_lock);
2072         list_del(&entry.list);
2073         tomoyo_memory_used[TOMOYO_MEMORY_QUERY] -= len;
2074         spin_unlock(&tomoyo_query_list_lock);
2075         switch (entry.answer) {
2076         case 3: /* Asked to retry by administrator. */
2077                 error = TOMOYO_RETRY_REQUEST;
2078                 r->retry++;
2079                 break;
2080         case 1:
2081                 /* Granted by administrator. */
2082                 error = 0;
2083                 break;
2084         default:
2085                 /* Timed out or rejected by administrator. */
2086                 break;
2087         }
2088 out:
2089         kfree(entry.query);
2090         return error;
2091 }
2092
2093 /**
2094  * tomoyo_poll_query - poll() for /sys/kernel/security/tomoyo/query.
2095  *
2096  * @file: Pointer to "struct file".
2097  * @wait: Pointer to "poll_table".
2098  *
2099  * Returns POLLIN | POLLRDNORM when ready to read, 0 otherwise.
2100  *
2101  * Waits for access requests which violated policy in enforcing mode.
2102  */
2103 static int tomoyo_poll_query(struct file *file, poll_table *wait)
2104 {
2105         struct list_head *tmp;
2106         bool found = false;
2107         u8 i;
2108         for (i = 0; i < 2; i++) {
2109                 spin_lock(&tomoyo_query_list_lock);
2110                 list_for_each(tmp, &tomoyo_query_list) {
2111                         struct tomoyo_query *ptr =
2112                                 list_entry(tmp, typeof(*ptr), list);
2113                         if (ptr->answer)
2114                                 continue;
2115                         found = true;
2116                         break;
2117                 }
2118                 spin_unlock(&tomoyo_query_list_lock);
2119                 if (found)
2120                         return POLLIN | POLLRDNORM;
2121                 if (i)
2122                         break;
2123                 poll_wait(file, &tomoyo_query_wait, wait);
2124         }
2125         return 0;
2126 }
2127
2128 /**
2129  * tomoyo_read_query - Read access requests which violated policy in enforcing mode.
2130  *
2131  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
2132  */
2133 static void tomoyo_read_query(struct tomoyo_io_buffer *head)
2134 {
2135         struct list_head *tmp;
2136         unsigned int pos = 0;
2137         size_t len = 0;
2138         char *buf;
2139         if (head->r.w_pos)
2140                 return;
2141         if (head->read_buf) {
2142                 kfree(head->read_buf);
2143                 head->read_buf = NULL;
2144         }
2145         spin_lock(&tomoyo_query_list_lock);
2146         list_for_each(tmp, &tomoyo_query_list) {
2147                 struct tomoyo_query *ptr = list_entry(tmp, typeof(*ptr), list);
2148                 if (ptr->answer)
2149                         continue;
2150                 if (pos++ != head->r.query_index)
2151                         continue;
2152                 len = ptr->query_len;
2153                 break;
2154         }
2155         spin_unlock(&tomoyo_query_list_lock);
2156         if (!len) {
2157                 head->r.query_index = 0;
2158                 return;
2159         }
2160         buf = kzalloc(len + 32, GFP_NOFS);
2161         if (!buf)
2162                 return;
2163         pos = 0;
2164         spin_lock(&tomoyo_query_list_lock);
2165         list_for_each(tmp, &tomoyo_query_list) {
2166                 struct tomoyo_query *ptr = list_entry(tmp, typeof(*ptr), list);
2167                 if (ptr->answer)
2168                         continue;
2169                 if (pos++ != head->r.query_index)
2170                         continue;
2171                 /*
2172                  * Some query can be skipped because tomoyo_query_list
2173                  * can change, but I don't care.
2174                  */
2175                 if (len == ptr->query_len)
2176                         snprintf(buf, len + 31, "Q%u-%hu\n%s", ptr->serial,
2177                                  ptr->retry, ptr->query);
2178                 break;
2179         }
2180         spin_unlock(&tomoyo_query_list_lock);
2181         if (buf[0]) {
2182                 head->read_buf = buf;
2183                 head->r.w[head->r.w_pos++] = buf;
2184                 head->r.query_index++;
2185         } else {
2186                 kfree(buf);
2187         }
2188 }
2189
2190 /**
2191  * tomoyo_write_answer - Write the supervisor's decision.
2192  *
2193  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
2194  *
2195  * Returns 0 on success, -EINVAL otherwise.
2196  */
2197 static int tomoyo_write_answer(struct tomoyo_io_buffer *head)
2198 {
2199         char *data = head->write_buf;
2200         struct list_head *tmp;
2201         unsigned int serial;
2202         unsigned int answer;
2203         spin_lock(&tomoyo_query_list_lock);
2204         list_for_each(tmp, &tomoyo_query_list) {
2205                 struct tomoyo_query *ptr = list_entry(tmp, typeof(*ptr), list);
2206                 ptr->timer = 0;
2207         }
2208         spin_unlock(&tomoyo_query_list_lock);
2209         if (sscanf(data, "A%u=%u", &serial, &answer) != 2)
2210                 return -EINVAL;
2211         spin_lock(&tomoyo_query_list_lock);
2212         list_for_each(tmp, &tomoyo_query_list) {
2213                 struct tomoyo_query *ptr = list_entry(tmp, typeof(*ptr), list);
2214                 if (ptr->serial != serial)
2215                         continue;
2216                 if (!ptr->answer)
2217                         ptr->answer = answer;
2218                 break;
2219         }
2220         spin_unlock(&tomoyo_query_list_lock);
2221         return 0;
2222 }
2223
2224 /**
2225  * tomoyo_read_version: Get version.
2226  *
2227  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
2228  *
2229  * Returns version information.
2230  */
2231 static void tomoyo_read_version(struct tomoyo_io_buffer *head)
2232 {
2233         if (!head->r.eof) {
2234                 tomoyo_io_printf(head, "2.5.0");
2235                 head->r.eof = true;
2236         }
2237 }
2238
2239 /* String table for /sys/kernel/security/tomoyo/stat interface. */
2240 static const char * const tomoyo_policy_headers[TOMOYO_MAX_POLICY_STAT] = {
2241         [TOMOYO_STAT_POLICY_UPDATES]    = "update:",
2242         [TOMOYO_STAT_POLICY_LEARNING]   = "violation in learning mode:",
2243         [TOMOYO_STAT_POLICY_PERMISSIVE] = "violation in permissive mode:",
2244         [TOMOYO_STAT_POLICY_ENFORCING]  = "violation in enforcing mode:",
2245 };
2246
2247 /* String table for /sys/kernel/security/tomoyo/stat interface. */
2248 static const char * const tomoyo_memory_headers[TOMOYO_MAX_MEMORY_STAT] = {
2249         [TOMOYO_MEMORY_POLICY] = "policy:",
2250         [TOMOYO_MEMORY_AUDIT]  = "audit log:",
2251         [TOMOYO_MEMORY_QUERY]  = "query message:",
2252 };
2253
2254 /* Timestamp counter for last updated. */
2255 static unsigned int tomoyo_stat_updated[TOMOYO_MAX_POLICY_STAT];
2256 /* Counter for number of updates. */
2257 static unsigned int tomoyo_stat_modified[TOMOYO_MAX_POLICY_STAT];
2258
2259 /**
2260  * tomoyo_update_stat - Update statistic counters.
2261  *
2262  * @index: Index for policy type.
2263  *
2264  * Returns nothing.
2265  */
2266 void tomoyo_update_stat(const u8 index)
2267 {
2268         struct timeval tv;
2269         do_gettimeofday(&tv);
2270         /*
2271          * I don't use atomic operations because race condition is not fatal.
2272          */
2273         tomoyo_stat_updated[index]++;
2274         tomoyo_stat_modified[index] = tv.tv_sec;
2275 }
2276
2277 /**
2278  * tomoyo_read_stat - Read statistic data.
2279  *
2280  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
2281  *
2282  * Returns nothing.
2283  */
2284 static void tomoyo_read_stat(struct tomoyo_io_buffer *head)
2285 {
2286         u8 i;
2287         unsigned int total = 0;
2288         if (head->r.eof)
2289                 return;
2290         for (i = 0; i < TOMOYO_MAX_POLICY_STAT; i++) {
2291                 tomoyo_io_printf(head, "Policy %-30s %10u",
2292                                  tomoyo_policy_headers[i],
2293                                  tomoyo_stat_updated[i]);
2294                 if (tomoyo_stat_modified[i]) {
2295                         struct tomoyo_time stamp;
2296                         tomoyo_convert_time(tomoyo_stat_modified[i], &stamp);
2297                         tomoyo_io_printf(head, " (Last: %04u/%02u/%02u "
2298                                          "%02u:%02u:%02u)",
2299                                          stamp.year, stamp.month, stamp.day,
2300                                          stamp.hour, stamp.min, stamp.sec);
2301                 }
2302                 tomoyo_set_lf(head);
2303         }
2304         for (i = 0; i < TOMOYO_MAX_MEMORY_STAT; i++) {
2305                 unsigned int used = tomoyo_memory_used[i];
2306                 total += used;
2307                 tomoyo_io_printf(head, "Memory used by %-22s %10u",
2308                                  tomoyo_memory_headers[i], used);
2309                 used = tomoyo_memory_quota[i];
2310                 if (used)
2311                         tomoyo_io_printf(head, " (Quota: %10u)", used);
2312                 tomoyo_set_lf(head);
2313         }
2314         tomoyo_io_printf(head, "Total memory used:                    %10u\n",
2315                          total);
2316         head->r.eof = true;
2317 }
2318
2319 /**
2320  * tomoyo_write_stat - Set memory quota.
2321  *
2322  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
2323  *
2324  * Returns 0.
2325  */
2326 static int tomoyo_write_stat(struct tomoyo_io_buffer *head)
2327 {
2328         char *data = head->write_buf;
2329         u8 i;
2330         if (tomoyo_str_starts(&data, "Memory used by "))
2331                 for (i = 0; i < TOMOYO_MAX_MEMORY_STAT; i++)
2332                         if (tomoyo_str_starts(&data, tomoyo_memory_headers[i]))
2333                                 sscanf(data, "%u", &tomoyo_memory_quota[i]);
2334         return 0;
2335 }
2336
2337 /**
2338  * tomoyo_open_control - open() for /sys/kernel/security/tomoyo/ interface.
2339  *
2340  * @type: Type of interface.
2341  * @file: Pointer to "struct file".
2342  *
2343  * Returns 0 on success, negative value otherwise.
2344  */
2345 int tomoyo_open_control(const u8 type, struct file *file)
2346 {
2347         struct tomoyo_io_buffer *head = kzalloc(sizeof(*head), GFP_NOFS);
2348
2349         if (!head)
2350                 return -ENOMEM;
2351         mutex_init(&head->io_sem);
2352         head->type = type;
2353         switch (type) {
2354         case TOMOYO_DOMAINPOLICY:
2355                 /* /sys/kernel/security/tomoyo/domain_policy */
2356                 head->write = tomoyo_write_domain;
2357                 head->read = tomoyo_read_domain;
2358                 break;
2359         case TOMOYO_EXCEPTIONPOLICY:
2360                 /* /sys/kernel/security/tomoyo/exception_policy */
2361                 head->write = tomoyo_write_exception;
2362                 head->read = tomoyo_read_exception;
2363                 break;
2364         case TOMOYO_AUDIT:
2365                 /* /sys/kernel/security/tomoyo/audit */
2366                 head->poll = tomoyo_poll_log;
2367                 head->read = tomoyo_read_log;
2368                 break;
2369         case TOMOYO_PROCESS_STATUS:
2370                 /* /sys/kernel/security/tomoyo/.process_status */
2371                 head->write = tomoyo_write_pid;
2372                 head->read = tomoyo_read_pid;
2373                 break;
2374         case TOMOYO_VERSION:
2375                 /* /sys/kernel/security/tomoyo/version */
2376                 head->read = tomoyo_read_version;
2377                 head->readbuf_size = 128;
2378                 break;
2379         case TOMOYO_STAT:
2380                 /* /sys/kernel/security/tomoyo/stat */
2381                 head->write = tomoyo_write_stat;
2382                 head->read = tomoyo_read_stat;
2383                 head->readbuf_size = 1024;
2384                 break;
2385         case TOMOYO_PROFILE:
2386                 /* /sys/kernel/security/tomoyo/profile */
2387                 head->write = tomoyo_write_profile;
2388                 head->read = tomoyo_read_profile;
2389                 break;
2390         case TOMOYO_QUERY: /* /sys/kernel/security/tomoyo/query */
2391                 head->poll = tomoyo_poll_query;
2392                 head->write = tomoyo_write_answer;
2393                 head->read = tomoyo_read_query;
2394                 break;
2395         case TOMOYO_MANAGER:
2396                 /* /sys/kernel/security/tomoyo/manager */
2397                 head->write = tomoyo_write_manager;
2398                 head->read = tomoyo_read_manager;
2399                 break;
2400         }
2401         if (!(file->f_mode & FMODE_READ)) {
2402                 /*
2403                  * No need to allocate read_buf since it is not opened
2404                  * for reading.
2405                  */
2406                 head->read = NULL;
2407                 head->poll = NULL;
2408         } else if (!head->poll) {
2409                 /* Don't allocate read_buf for poll() access. */
2410                 if (!head->readbuf_size)
2411                         head->readbuf_size = 4096 * 2;
2412                 head->read_buf = kzalloc(head->readbuf_size, GFP_NOFS);
2413                 if (!head->read_buf) {
2414                         kfree(head);
2415                         return -ENOMEM;
2416                 }
2417         }
2418         if (!(file->f_mode & FMODE_WRITE)) {
2419                 /*
2420                  * No need to allocate write_buf since it is not opened
2421                  * for writing.
2422                  */
2423                 head->write = NULL;
2424         } else if (head->write) {
2425                 head->writebuf_size = 4096 * 2;
2426                 head->write_buf = kzalloc(head->writebuf_size, GFP_NOFS);
2427                 if (!head->write_buf) {
2428                         kfree(head->read_buf);
2429                         kfree(head);
2430                         return -ENOMEM;
2431                 }
2432         }
2433         /*
2434          * If the file is /sys/kernel/security/tomoyo/query , increment the
2435          * observer counter.
2436          * The obserber counter is used by tomoyo_supervisor() to see if
2437          * there is some process monitoring /sys/kernel/security/tomoyo/query.
2438          */
2439         if (type == TOMOYO_QUERY)
2440                 atomic_inc(&tomoyo_query_observers);
2441         file->private_data = head;
2442         tomoyo_notify_gc(head, true);
2443         return 0;
2444 }
2445
2446 /**
2447  * tomoyo_poll_control - poll() for /sys/kernel/security/tomoyo/ interface.
2448  *
2449  * @file: Pointer to "struct file".
2450  * @wait: Pointer to "poll_table".
2451  *
2452  * Waits for read readiness.
2453  * /sys/kernel/security/tomoyo/query is handled by /usr/sbin/tomoyo-queryd and
2454  * /sys/kernel/security/tomoyo/audit is handled by /usr/sbin/tomoyo-auditd.
2455  */
2456 int tomoyo_poll_control(struct file *file, poll_table *wait)
2457 {
2458         struct tomoyo_io_buffer *head = file->private_data;
2459         if (!head->poll)
2460                 return -ENOSYS;
2461         return head->poll(file, wait);
2462 }
2463
2464 /**
2465  * tomoyo_set_namespace_cursor - Set namespace to read.
2466  *
2467  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
2468  *
2469  * Returns nothing.
2470  */
2471 static inline void tomoyo_set_namespace_cursor(struct tomoyo_io_buffer *head)
2472 {
2473         struct list_head *ns;
2474         if (head->type != TOMOYO_EXCEPTIONPOLICY &&
2475             head->type != TOMOYO_PROFILE)
2476                 return;
2477         /*
2478          * If this is the first read, or reading previous namespace finished
2479          * and has more namespaces to read, update the namespace cursor.
2480          */
2481         ns = head->r.ns;
2482         if (!ns || (head->r.eof && ns->next != &tomoyo_namespace_list)) {
2483                 /* Clearing is OK because tomoyo_flush() returned true. */
2484                 memset(&head->r, 0, sizeof(head->r));
2485                 head->r.ns = ns ? ns->next : tomoyo_namespace_list.next;
2486         }
2487 }
2488
2489 /**
2490  * tomoyo_has_more_namespace - Check for unread namespaces.
2491  *
2492  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
2493  *
2494  * Returns true if we have more entries to print, false otherwise.
2495  */
2496 static inline bool tomoyo_has_more_namespace(struct tomoyo_io_buffer *head)
2497 {
2498         return (head->type == TOMOYO_EXCEPTIONPOLICY ||
2499                 head->type == TOMOYO_PROFILE) && head->r.eof &&
2500                 head->r.ns->next != &tomoyo_namespace_list;
2501 }
2502
2503 /**
2504  * tomoyo_read_control - read() for /sys/kernel/security/tomoyo/ interface.
2505  *
2506  * @head:       Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
2507  * @buffer:     Poiner to buffer to write to.
2508  * @buffer_len: Size of @buffer.
2509  *
2510  * Returns bytes read on success, negative value otherwise.
2511  */
2512 ssize_t tomoyo_read_control(struct tomoyo_io_buffer *head, char __user *buffer,
2513                             const int buffer_len)
2514 {
2515         int len;
2516         int idx;
2517
2518         if (!head->read)
2519                 return -ENOSYS;
2520         if (mutex_lock_interruptible(&head->io_sem))
2521                 return -EINTR;
2522         head->read_user_buf = buffer;
2523         head->read_user_buf_avail = buffer_len;
2524         idx = tomoyo_read_lock();
2525         if (tomoyo_flush(head))
2526                 /* Call the policy handler. */
2527                 do {
2528                         tomoyo_set_namespace_cursor(head);
2529                         head->read(head);
2530                 } while (tomoyo_flush(head) &&
2531                          tomoyo_has_more_namespace(head));
2532         tomoyo_read_unlock(idx);
2533         len = head->read_user_buf - buffer;
2534         mutex_unlock(&head->io_sem);
2535         return len;
2536 }
2537
2538 /**
2539  * tomoyo_parse_policy - Parse a policy line.
2540  *
2541  * @head: Poiter to "struct tomoyo_io_buffer".
2542  * @line: Line to parse.
2543  *
2544  * Returns 0 on success, negative value otherwise.
2545  *
2546  * Caller holds tomoyo_read_lock().
2547  */
2548 static int tomoyo_parse_policy(struct tomoyo_io_buffer *head, char *line)
2549 {
2550         /* Delete request? */
2551         head->w.is_delete = !strncmp(line, "delete ", 7);
2552         if (head->w.is_delete)
2553                 memmove(line, line + 7, strlen(line + 7) + 1);
2554         /* Selecting namespace to update. */
2555         if (head->type == TOMOYO_EXCEPTIONPOLICY ||
2556             head->type == TOMOYO_PROFILE) {
2557                 if (*line == '<') {
2558                         char *cp = strchr(line, ' ');
2559                         if (cp) {
2560                                 *cp++ = '\0';
2561                                 head->w.ns = tomoyo_assign_namespace(line);
2562                                 memmove(line, cp, strlen(cp) + 1);
2563                         } else
2564                                 head->w.ns = NULL;
2565                 } else
2566                         head->w.ns = &tomoyo_kernel_namespace;
2567                 /* Don't allow updating if namespace is invalid. */
2568                 if (!head->w.ns)
2569                         return -ENOENT;
2570         }
2571         /* Do the update. */
2572         return head->write(head);
2573 }
2574
2575 /**
2576  * tomoyo_write_control - write() for /sys/kernel/security/tomoyo/ interface.
2577  *
2578  * @head:       Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
2579  * @buffer:     Pointer to buffer to read from.
2580  * @buffer_len: Size of @buffer.
2581  *
2582  * Returns @buffer_len on success, negative value otherwise.
2583  */
2584 ssize_t tomoyo_write_control(struct tomoyo_io_buffer *head,
2585                              const char __user *buffer, const int buffer_len)
2586 {
2587         int error = buffer_len;
2588         size_t avail_len = buffer_len;
2589         char *cp0 = head->write_buf;
2590         int idx;
2591         if (!head->write)
2592                 return -ENOSYS;
2593         if (!access_ok(VERIFY_READ, buffer, buffer_len))
2594                 return -EFAULT;
2595         if (mutex_lock_interruptible(&head->io_sem))
2596                 return -EINTR;
2597         head->read_user_buf_avail = 0;
2598         idx = tomoyo_read_lock();
2599         /* Read a line and dispatch it to the policy handler. */
2600         while (avail_len > 0) {
2601                 char c;
2602                 if (head->w.avail >= head->writebuf_size - 1) {
2603                         const int len = head->writebuf_size * 2;
2604                         char *cp = kzalloc(len, GFP_NOFS);
2605                         if (!cp) {
2606                                 error = -ENOMEM;
2607                                 break;
2608                         }
2609                         memmove(cp, cp0, head->w.avail);
2610                         kfree(cp0);
2611                         head->write_buf = cp;
2612                         cp0 = cp;
2613                         head->writebuf_size = len;
2614                 }
2615                 if (get_user(c, buffer)) {
2616                         error = -EFAULT;
2617                         break;
2618                 }
2619                 buffer++;
2620                 avail_len--;
2621                 cp0[head->w.avail++] = c;
2622                 if (c != '\n')
2623                         continue;
2624                 cp0[head->w.avail - 1] = '\0';
2625                 head->w.avail = 0;
2626                 tomoyo_normalize_line(cp0);
2627                 if (!strcmp(cp0, "reset")) {
2628                         head->w.ns = &tomoyo_kernel_namespace;
2629                         head->w.domain = NULL;
2630                         memset(&head->r, 0, sizeof(head->r));
2631                         continue;
2632                 }
2633                 /* Don't allow updating policies by non manager programs. */
2634                 switch (head->type) {
2635                 case TOMOYO_PROCESS_STATUS:
2636                         /* This does not write anything. */
2637                         break;
2638                 case TOMOYO_DOMAINPOLICY:
2639                         if (tomoyo_select_domain(head, cp0))
2640                                 continue;
2641                         /* fall through */
2642                 case TOMOYO_EXCEPTIONPOLICY:
2643                         if (!strcmp(cp0, "select transition_only")) {
2644                                 head->r.print_transition_related_only = true;
2645                                 continue;
2646                         }
2647                         /* fall through */
2648                 default:
2649                         if (!tomoyo_manager()) {
2650                                 error = -EPERM;
2651                                 goto out;
2652                         }
2653                 }
2654                 switch (tomoyo_parse_policy(head, cp0)) {
2655                 case -EPERM:
2656                         error = -EPERM;
2657                         goto out;
2658                 case 0:
2659                         switch (head->type) {
2660                         case TOMOYO_DOMAINPOLICY:
2661                         case TOMOYO_EXCEPTIONPOLICY:
2662                         case TOMOYO_STAT:
2663                         case TOMOYO_PROFILE:
2664                         case TOMOYO_MANAGER:
2665                                 tomoyo_update_stat(TOMOYO_STAT_POLICY_UPDATES);
2666                                 break;
2667                         default:
2668                                 break;
2669                         }
2670                         break;
2671                 }
2672         }
2673 out:
2674         tomoyo_read_unlock(idx);
2675         mutex_unlock(&head->io_sem);
2676         return error;
2677 }
2678
2679 /**
2680  * tomoyo_close_control - close() for /sys/kernel/security/tomoyo/ interface.
2681  *
2682  * @head: Pointer to "struct tomoyo_io_buffer".
2683  *
2684  * Returns 0.
2685  */
2686 int tomoyo_close_control(struct tomoyo_io_buffer *head)
2687 {
2688         /*
2689          * If the file is /sys/kernel/security/tomoyo/query , decrement the
2690          * observer counter.
2691          */
2692         if (head->type == TOMOYO_QUERY &&
2693             atomic_dec_and_test(&tomoyo_query_observers))
2694                 wake_up_all(&tomoyo_answer_wait);
2695         tomoyo_notify_gc(head, false);
2696         return 0;
2697 }
2698
2699 /**
2700  * tomoyo_check_profile - Check all profiles currently assigned to domains are defined.
2701  */
2702 void tomoyo_check_profile(void)
2703 {
2704         struct tomoyo_domain_info *domain;
2705         const int idx = tomoyo_read_lock();
2706         tomoyo_policy_loaded = true;
2707         printk(KERN_INFO "TOMOYO: 2.5.0\n");
2708         list_for_each_entry_rcu(domain, &tomoyo_domain_list, list) {
2709                 const u8 profile = domain->profile;
2710                 const struct tomoyo_policy_namespace *ns = domain->ns;
2711                 if (ns->profile_version != 20110903)
2712                         printk(KERN_ERR
2713                                "Profile version %u is not supported.\n",
2714                                ns->profile_version);
2715                 else if (!ns->profile_ptr[profile])
2716                         printk(KERN_ERR
2717                                "Profile %u (used by '%s') is not defined.\n",
2718                                profile, domain->domainname->name);
2719                 else
2720                         continue;
2721                 printk(KERN_ERR
2722                        "Userland tools for TOMOYO 2.5 must be installed and "
2723                        "policy must be initialized.\n");
2724                 printk(KERN_ERR "Please see http://tomoyo.sourceforge.jp/2.5/ "
2725                        "for more information.\n");
2726                 panic("STOP!");
2727         }
2728         tomoyo_read_unlock(idx);
2729         printk(KERN_INFO "Mandatory Access Control activated.\n");
2730 }
2731
2732 /**
2733  * tomoyo_load_builtin_policy - Load built-in policy.
2734  *
2735  * Returns nothing.
2736  */
2737 void __init tomoyo_load_builtin_policy(void)
2738 {
2739         /*
2740          * This include file is manually created and contains built-in policy
2741          * named "tomoyo_builtin_profile", "tomoyo_builtin_exception_policy",
2742          * "tomoyo_builtin_domain_policy", "tomoyo_builtin_manager",
2743          * "tomoyo_builtin_stat" in the form of "static char [] __initdata".
2744          */
2745 #include "builtin-policy.h"
2746         u8 i;
2747         const int idx = tomoyo_read_lock();
2748         for (i = 0; i < 5; i++) {
2749                 struct tomoyo_io_buffer head = { };
2750                 char *start = "";
2751                 switch (i) {
2752                 case 0:
2753                         start = tomoyo_builtin_profile;
2754                         head.type = TOMOYO_PROFILE;
2755                         head.write = tomoyo_write_profile;
2756                         break;
2757                 case 1:
2758                         start = tomoyo_builtin_exception_policy;
2759                         head.type = TOMOYO_EXCEPTIONPOLICY;
2760                         head.write = tomoyo_write_exception;
2761                         break;
2762                 case 2:
2763                         start = tomoyo_builtin_domain_policy;
2764                         head.type = TOMOYO_DOMAINPOLICY;
2765                         head.write = tomoyo_write_domain;
2766                         break;
2767                 case 3:
2768                         start = tomoyo_builtin_manager;
2769                         head.type = TOMOYO_MANAGER;
2770                         head.write = tomoyo_write_manager;
2771                         break;
2772                 case 4:
2773                         start = tomoyo_builtin_stat;
2774                         head.type = TOMOYO_STAT;
2775                         head.write = tomoyo_write_stat;
2776                         break;
2777                 }
2778                 while (1) {
2779                         char *end = strchr(start, '\n');
2780                         if (!end)
2781                                 break;
2782                         *end = '\0';
2783                         tomoyo_normalize_line(start);
2784                         head.write_buf = start;
2785                         tomoyo_parse_policy(&head, start);
2786                         start = end + 1;
2787                 }
2788         }
2789         tomoyo_read_unlock(idx);
2790 #ifdef CONFIG_SECURITY_TOMOYO_OMIT_USERSPACE_LOADER
2791         tomoyo_check_profile();
2792 #endif
2793 }