Merge branch 'misc' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mmarek/kbuild-2.6
[pandora-kernel.git] / Documentation / vm / Makefile
1 # kbuild trick to avoid linker error. Can be omitted if a module is built.
2 obj- := dummy.o
3
4 # List of programs to build
5 hostprogs-y := slabinfo page-types hugepage-mmap hugepage-shm map_hugetlb
6
7 # Tell kbuild to always build the programs
8 always := $(hostprogs-y)