omap3-pandora-kernel2: update
[openpandora.oe.git] / recipes / slim / slim / rc.slim
1 #! /bin/sh
2 ### BEGIN INIT INFO
3 # Provides:          slim
4 # Default-Start:     2 3 4 5
5 # Default-Stop:      0 1 6
6 # Short-Description: SLiM Display Manager (and wrapper script)
7 # Description:       init script for the SLiM Display Manager
8 ### END INIT INFO
9
10 case $1 in
11 start)
12         # newer kernel DSS vs old xf86-video-omapfb hack
13         fbset -depth 16
14
15         /usr/bin/slim -d &
16         ;;
17 stop)
18         killall /usr/bin/slim
19         ;;
20 restart)
21         $0 stop
22         sleep 2
23         $0 start
24         ;;
25 *)
26         echo "usage: $0 [start|stop|restart]"
27         ;;
28 esac
29
30 # End of file