sh: sh7757: remove nonexistent GPIO_PT[JLNQ]7_RESV to fix pinctrl registration