Merge commit 'v2.6.35' into kbuild/kbuild
[pandora-kernel.git] / Makefile
2010-08-04 Michal MarekMerge commit 'v2.6.35' into kbuild/kbuild
2010-08-03 Sam Ravnborgkbuild: allow assignment to {A,C}FLAGS_KERNEL on the...
2010-08-03 Sam Ravnborgkbuild: allow assignment to {A,C,LD}FLAGS_MODULE on...
2010-08-01 Linus TorvaldsLinux 2.6.35 v2.6.35
2010-07-31 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2010-07-29 Linus TorvaldsMerge branch 'fix/hda' of git://git./linux/kernel/git...
2010-07-29 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-rc-fixes-2.6
2010-07-27 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/users/cbou/battery-2...
2010-07-27 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2010-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2010-07-26 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-07-26 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2010-07-25 David S. MillerMerge branch 'wimax-2.6.35.y' of git://git./linux/kerne...
2010-07-23 Linus TorvaldsMerge branch 'rc-fixes' of git://git./linux/kernel...
2010-07-23 Linus TorvaldsMerge branch 'perf-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2010-07-23 Benjamin HerrenschmidtMerge commit 'kumar/merge' into merge
2010-07-22 Len BrownMerge branch 'misc' into release
2010-07-22 Len BrownMerge branch 'bugzilla-15886' into release
2010-07-22 Len BrownMerge branch 'bugzilla-102904-workaround' into release
2010-07-22 Len BrownMerge branch 'bugzilla-16244' into release
2010-07-22 Len BrownMerge branch 'bugzilla-16271' into release
2010-07-22 Len BrownMerge branch 'bugzilla-16357' into release
2010-07-22 Linus TorvaldsLinux 2.6.35-rc6 v2.6.35-rc6
2010-07-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-07-22 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2010-07-21 Linus TorvaldsMerge branch 'fix/asoc' of git://git./linux/kernel...
2010-07-21 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2010-07-20 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-07-20 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2010-07-20 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/users/cbou/battery-2...
2010-07-20 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/mason/btrfs-unstable
2010-07-19 Linus TorvaldsMerge branch 'kmemleak' of git://git./linux/kernel...
2010-07-19 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-07-18 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2010-07-16 Linus TorvaldsMerge branch 'perf-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2010-07-16 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-07-16 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2010-07-15 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2010-07-15 Linus TorvaldsMerge branch 'merge' of git://git./linux/kernel/git...
2010-07-14 Andi KleenKbuild: Add option to set -femit-struct-debug-baseonly
2010-07-14 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2010-07-14 Linus TorvaldsMerge branch 'kvm-updates/2.6.35' of git://git./virt...
2010-07-12 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-07-12 Linus TorvaldsLinux 2.6.35-rc5 v2.6.35-rc5
2010-07-12 Linus TorvaldsMerge branch 'arm/defconfig/reduced-v2.6.35-rc1' of...
2010-07-12 Linus TorvaldsMerge branch 'fix/hda' of git://git./linux/kernel/git...
2010-07-12 Linus TorvaldsMerge branch 'v4l_for_2.6.35' of git://git./linux/kerne...
2010-07-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-07-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-07-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-07-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.kernel.dk/linux...
2010-07-08 Linus TorvaldsMerge branch 's5p-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2010-07-08 Takashi IwaiMerge branch 'fix/misc' into for-linus
2010-07-08 Takashi IwaiMerge branch 'fix/hda' into for-linus
2010-07-08 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2010-07-07 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-fixes' of git://git./linux/kernel...
2010-07-07 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2010-07-07 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-07-07 Linus TorvaldsMerge branch 'urgent' of git://git./linux/kernel/git...
2010-07-07 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream' of git://ftp.linux-mips.org...
2010-07-07 Michal Marekkbuild: Fix path to scripts/setlocalversion
2010-07-05 Linus TorvaldsLinux 2.6.35-rc4 v2.6.35-rc4
2010-07-05 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2010-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'perf-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2010-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com/xfs/xfs
2010-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'merge-devicetree' of git://git.secretlab...
2010-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2010-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'rc-fixes' of git://git./linux/kernel...
2010-07-02 Linus TorvaldsMerge branch 'sched-fixes-for-linus' of git://git....
2010-07-02 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-07-02 Michal MarekMerge branch 'setlocalversion-speedup' into kbuild...
2010-07-02 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-07-01 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-fixes' of git://git./linux/kernel...
2010-07-01 Russell KingMerge branch 'fix' of git://git./linux/kernel/git/ycmia...
2010-06-30 Linus TorvaldsMerge branch 'omap-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2010-06-30 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-06-30 Michal Marekkbuild: Propagate LOCALVERSION= down to scripts/setloca...
2010-06-29 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.kernel.dk/linux...
2010-06-29 Amerigo WangMakefile: "make kernelrelease" should show the correct...
2010-06-28 Linus TorvaldsMerge branch 'perf-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2010-06-28 Linus TorvaldsMerge branch 'irq-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2010-06-28 Linus TorvaldsMerge branch 'sched-fixes-for-linus' of git://git....
2010-06-28 Linus TorvaldsMerge branch 'timers-fixes-for-linus' of git://git...
2010-06-28 Linus TorvaldsMerge branch 'core-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2010-06-28 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2010-06-28 Tony LindgrenMerge branch 'for_2.6.35rc' of git://git.pwsan.com...
2010-06-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://neil.brown.name/md
2010-06-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-06-27 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2010-06-27 Linus TorvaldsMerge branch 'bugfixes' of git://git.linux-nfs.org...
2010-06-27 Linus TorvaldsMerge branch 'sh/for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-06-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-06-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2010-06-27 Linus TorvaldsMerge branch 'virtio' of git://git./linux/kernel/git...
2010-06-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-06-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-06-27 Linus TorvaldsMerge branch 'hwmon-for-linus' of git://git./linux...
2010-06-27 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/wim/linux-2.6-watchdog
2010-06-27 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/iommu-2.6
next