pandora-scripts.bb: Fixed missing tvout-profiles.conf
[openpandora.oe.git] / recipes / meta / meta-toolchain.bb
2010-06-05 David-John Willismeta-toolchain: Add a copy (for now) of meta-toolchain...