Merge branch 'for_linus' of git://git.infradead.org/~dedekind/ubifs-2.6
[pandora-kernel.git] / fs / Makefile
2008-07-16 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git.infradead.org...
2008-07-16 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2008-07-15 Trond MyklebustMerge branch 'bkl-removal' into next
2008-07-15 Trond MyklebustMerge branch 'devel' into next
2008-07-15 Ingo MolnarMerge branch 'generic-ipi' into generic-ipi-for-linus
2008-07-15 Linus TorvaldsMerge branch 'sbp2-spindown' of git://git./linux/kernel...
2008-07-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-07-15 Ingo MolnarMerge branch 'core/rcu' into core/rcu-for-linus
2008-07-15 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream-linus' of git://git./linux/kerne...
2008-07-15 Linus TorvaldsMerge branch 'i2c-for-linus' of git://jdelvare.pck...
2008-07-15 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/bart/ide-2.6
2008-07-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-07-15 Linus TorvaldsMerge branch 'timers/for-linus' of git://git./linux...
2008-07-15 Linus TorvaldsMerge branch 'genirq' of git://git./linux/kernel/git...
2008-07-15 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/steve/gfs2-2.6-nmw
2008-07-15 Linus TorvaldsMerge branch 'core/topology' of git://git./linux/kernel...
2008-07-15 Linus TorvaldsMerge branch 'core/stacktrace' of git://git./linux...
2008-07-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2008-07-15 Artem BityutskiyUBIFS: include to compilation
2008-07-15 Ingo MolnarMerge branch 'linus' into x86/urgent
2008-07-15 Benjamin HerrenschmidtMerge commit '85082fd7cbe3173198aac0eb5e85ab1edcc6352c...
2008-07-14 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2008-07-14 David WoodhouseMerge git://git./linux/kernel/git/torvalds/linux-2...
2008-07-14 Linus TorvaldsMerge branch 'core/softirq' of git://git./linux/kernel...
2008-07-14 Linus TorvaldsMerge branch 'core/rodata' of git://git./linux/kernel...
2008-07-14 Linus TorvaldsMerge branch 'core/printk' of git://git./linux/kernel...
2008-07-14 Linus TorvaldsMerge branch 'core/locking' of git://git./linux/kernel...
2008-07-14 Linus TorvaldsMerge branch 'sched/new-API-sched_setscheduler' of...
2008-07-14 Linus TorvaldsMerge branch 'tracing/for-linus' of git://git./linux...
2008-07-14 Linus TorvaldsMerge branch 'bkl-removal' of git://git.lwn.net/linux-2.6
2008-07-14 Linus TorvaldsMerge branch 'sched/for-linus' of git://git./linux...
2008-07-14 Linus TorvaldsMerge branch 'x86/for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-07-14 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2008-07-14 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/hskinnemoen/avr32-2.6
2008-07-14 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-07-14 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-reorg' of git://git./linux/kernel...
2008-07-14 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.alsa-project...
2008-07-14 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git390.osdl.marist...
2008-07-14 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/brodo/pcmcia-2.6
2008-07-14 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.kernel.dk/linux...
2008-07-03 Martin K. Petersenblock: Block layer data integrity support
2008-05-01 Mark M. HoffmanMerge branch 'smsc47b397-new-id' into release
2008-02-07 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release', 'misc' and 'misc-2.6.25'...
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release' and 'ppc-workaround' into...
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release' and 'hp-cid' into release
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release' and 'gpe-ack' into release
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release', 'cpuidle-2.6.25' and 'idle...
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release', 'bugzilla-6217', 'bugzilla...
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release' and 'autoload' into release
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release', 'asus', 'sony-laptop' and...
2008-02-07 Len BrownMerge branches 'release', 'acpi_pm_device_sleep_state...
2008-02-06 Linus TorvaldsMerge branch 'dmapool' of git://git./linux/kernel/git...
2008-02-03 David WoodhouseMerge git://git.infradead.org/~dedekind/ubi-2.6
2008-02-03 David WoodhouseMerge git://git.infradead.org/~kmpark/onenand-mtd-2.6
2008-02-03 David WoodhouseMerge git://git./linux/kernel/git/torvalds/linux-2...
2008-02-01 Linus TorvaldsMerge branch 'task_killable' of git://git./linux/kernel...
2008-01-31 Paul MackerrasMerge branch 'linux-2.6'
2008-01-30 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/wim/linux-2.6-watchdog
2008-01-30 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/rusty/linux-2.6-for...
2008-01-30 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-01-30 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/gregkh/driver-2.6
2008-01-30 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-01-30 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/x86/linux-2.6-x86
2008-01-30 Roland McGrathx86: compat_binfmt_elf Kconfig
2007-11-20 Len BrownPull cpuidle into release branch
2007-11-17 Linus TorvaldsMerge /pub/scm/linux/kernel/git/davej/cpufreq
2007-10-29 Len BrownPull cpuidle into release branch
2007-10-23 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-10-23 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-10-23 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/battery-2.6
2007-10-20 Jeff GarzikMerge branch 'fixes-jgarzik' of git://git./linux/kernel...
2007-10-19 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2007-10-19 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2007-10-18 David S. MillerMerge branch 'fixes-davem' of /linux/kernel/git/linvill...
2007-10-17 Linus TorvaldsMerge branch 'xen-upstream' of git://git./linux/kernel...
2007-10-17 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/mingo/linux-2.6-sched
2007-10-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.kernel.dk/data...
2007-10-17 Linus TorvaldsMerge branch 'merge' of git://git./linux/kernel/git...
2007-10-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com:8090...
2007-10-17 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2007-10-17 Robert P. J. DayRemove valueless definition of hard-selected RAMFS...
2007-07-22 Len BrownPull video into release branch
2007-07-22 Len BrownPull dock-bay into release branch
2007-07-22 Len BrownPull battery into release branch
2007-07-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-06-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-06-05 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/mtd-2.6
2007-06-04 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-05-23 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2007-05-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of /linux/kernel/git/roland...
2007-05-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2007-05-11 Linus TorvaldsMerge branch 'linus' of /linux/kernel/git/perex/alsa
2007-05-11 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of ssh:///linux/kernel/git/mcheha...
2007-05-11 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2007-05-11 Wim Van SebroeckMerge /pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6
2007-05-11 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/bunk/trivial
2007-05-11 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream' of git://ftp.linux-mips.org...
2007-05-11 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream' of git://ftp.linux-mips.org...
2007-05-11 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.kernel.dk/data...
next