Merge branch 'next' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/djbw/async_tx
[pandora-kernel.git] / drivers / dma / Kconfig
2010-05-30 Linus TorvaldsMerge branch 'next' of git://git./linux/kernel/git...
2010-05-30 Linus TorvaldsMerge branch 'fixes' of git://git./linux/kernel/git...
2010-05-30 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-29 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-28 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-28 Linus TorvaldsMerge branch 'idle-release' of git://git./linux/kernel...
2010-05-28 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2010-05-28 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2010-05-27 Linus TorvaldsMerge branch 'perf-core-for-linus' of git://git./linux...
2010-05-27 Linus TorvaldsMerge branch 'sfi-release' of git://git./linux/kernel...
2010-05-27 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/mason/btrfs-unstable
2010-05-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-26 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-26 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/pkl/squashfs-linus
2010-05-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-25 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2010-05-25 Linus TorvaldsMerge branch 'devel' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2010-05-25 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-25 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-25 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/steve/gfs2-2.6-fixes
2010-05-25 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/battery-2.6
2010-05-25 Grant LikelyMerge remote branch 'origin' into secretlab/next-spi
2010-05-24 Alex ElderMerge branch 'delayed-logging-for-2.6.35' into for...
2010-05-24 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/ide-2.6
2010-05-24 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-24 Linus TorvaldsMerge branch 'bkl/ioctl' of git://git./linux/kernel...
2010-05-24 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/battery-2.6
2010-05-24 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.open-osd.org...
2010-05-24 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/hirofumi/fatfs-2.6
2010-05-24 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-24 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-24 Jassi BrarDMA: PL330: Add dma api driver
2010-05-22 Pekka EnbergMerge branches 'slab/align', 'slab/cleanups', 'slab...
2010-05-22 Grant LikelyMerge remote branch 'origin' into secretlab/next-devicetree
2010-05-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-22 Linus TorvaldsMerge branch 'linux-next' of git://git./linux/kernel...
2010-05-22 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/iommu-2.6
2010-05-22 Linus TorvaldsMerge branch 'virtio' of git://git./linux/kernel/git...
2010-05-22 Linus TorvaldsMerge branch 'kvm-updates/2.6.35' of git://git./virt...
2010-05-22 Linus TorvaldsMerge branch 'modules' of git://git./linux/kernel/git...
2010-05-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2010-05-22 Linus TorvaldsMerge branch 'next' of git://git./linux/kernel/git...
2010-05-21 Linus TorvaldsMerge branch 'msm-mmc_sdcc' of git://codeaurora.org...
2010-05-19 Jiri KosinaMerge branches 'upstream-fixes', 'bkl-removal', 'debugf...
2010-05-19 Jiri KosinaMerge branch 'upstream' into for-linus
2010-05-18 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-pat-for-linus' of git://git./linux...
2010-05-18 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-doc-for-linus' of git://git./linux...
2010-05-17 Dan WilliamsMerge branch 'ioat' into dmaengine
2010-05-17 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-05-16 Henrique de Moraes... Merge mainline (v2.6.34-rc7)
2010-05-15 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/mason/btrfs-unstable
2010-05-11 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-05-11 Joerg RoedelMerge branch 'iommu/largepages' into amd-iommu/2.6.35
2010-05-11 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-05-05 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-05-03 Ingo MolnarMerge commit 'v2.6.34-rc6' into core/locking
2010-04-30 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-04-30 Frederic WeisbeckerMerge commit 'v2.6.34-rc6' into core/locking
2010-04-29 H. Peter AnvinMerge branch 'x86/asm' into x86/atomic
2010-04-27 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2010-04-23 John W. LinvilleMerge branch 'master' into for-davem
2010-04-23 Robert RichterMerge commit 'v2.6.34-rc5' into oprofile/core
2010-04-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-04-21 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-04-21 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-04-15 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-04-15 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-04-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-04-15 David S. MillerMerge branch 'vhost' of git://git./linux/kernel/git...
2010-04-14 Linus WalleijDMAENGINE: Support for ST-Ericssons DMA40 block v3
2010-04-13 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-04-09 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-04-09 David WoodhouseMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-04-07 David S. MillerMerge branch 'vhost' of git://git./linux/kernel/git...
2010-04-07 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-04-07 Joerg RoedelMerge branch 'amd-iommu/fixes' into iommu/fixes
2010-04-05 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/mason/btrfs-unstable
2010-04-03 David S. MillerMerge branch 'master' of /home/davem/src/GIT/linux...
2010-04-02 Ingo MolnarMerge branch 'linus' into sched/core
2010-04-01 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-03-31 Dave AirlieMerge branch 'v2.6.34-rc2' into drm-linus
2010-03-30 James MorrisMerge branch 'master' into next
2010-03-29 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2010-03-29 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-03-26 Linus TorvaldsMerge branch 'timers-fixes-for-linus' of git://git...
2010-03-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-03-26 David WoodhouseMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-03-26 Richard Röjforsdma: Add timb-dma
2010-03-23 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-03-22 Takashi IwaiMerge branch 'topic/misc' into topic/usb
2010-03-20 David S. MillerMerge branch 'vhost' of git://git./linux/kernel/git...
2010-03-20 Linus TorvaldsMerge branch 'for-upstream' of git://git./linux/kernel...
2010-03-19 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-03-19 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2010-03-18 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2010-03-18 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2010-03-18 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/mason/btrfs-unstable
next