Merge master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/wim/linux-2.6-watchdog
[pandora-kernel.git] / drivers / char / watchdog / w83697hf_wdt.c
2007-02-14 Linus TorvaldsMerge /linux/kernel/git/wim/linux-2.6-watchdog
2007-02-13 Wim Van SebroeckMerge ../linux-2.6-watchdog-mm
2007-02-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git390.osdl.marist...
2007-02-12 Arjan van de Ven[PATCH] mark struct file_operations const 3
2007-02-03 Len BrownPull video into test branch
2007-01-27 Wim Van Sebroeck[WATCHDOG] show default value for nowayout in module...
2006-12-20 Len BrownPull platform-drivers into test branch
2006-12-16 Len BrownPull style into test branch
2006-12-16 Len BrownPull trivial into test branch
2006-12-16 Len BrownPull platform-drivers into test branch
2006-12-12 Dave JonesMerge ../linus
2006-12-12 Dave JonesMerge ../linus
2006-12-04 Paul MackerrasMerge branch 'linux-2.6' into for-linus
2006-12-01 David WoodhouseMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2006-11-22 James BottomleyMerge ../scsi-rc-fixes-2.6
2006-11-21 Andi KleenMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2006-11-05 Dmitry TorokhovMerge /pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6
2006-10-26 Jeff GarzikMerge branch 'upstream-fixes' of git://lost.foo-project...
2006-10-26 Linus TorvaldsMerge /linux/kernel/git/jejb/scsi-rc-fixes-2.6
2006-10-26 Linus TorvaldsMerge branch 'merge' of /linux/kernel/git/paulus/powerpc
2006-10-23 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/wim/linux-2.6-watchdog
2006-10-04 Wim Van Sebroeck[WATCHDOG] w83697hf/hg WDT driver - autodetect patch
2006-10-04 Samuel Tardieu[WATCHDOG] w83697hf/hg WDT driver - patch 16
2006-10-04 Samuel Tardieu[WATCHDOG] w83697hf/hg WDT driver - patch 15
2006-10-04 Samuel Tardieu[WATCHDOG] w83697hf/hg WDT driver - patch 14
2006-10-04 Samuel Tardieu[WATCHDOG] w83697hf/hg WDT driver - patch 13
2006-10-04 Samuel Tardieu[WATCHDOG] w83697hf/hg WDT driver - patch 12
2006-10-04 Samuel Tardieu[WATCHDOG] w83697hf/hg WDT driver - patch 11
2006-10-04 Samuel Tardieu[WATCHDOG] w83697hf/hg WDT driver - patch 10
2006-10-04 Samuel Tardieu[WATCHDOG] w83697hf/hg WDT driver - patch 9
2006-10-04 Samuel Tardieu[WATCHDOG] w83697hf/hg WDT driver - patch 8
2006-10-04 Samuel Tardieu[WATCHDOG] w83697hf/hg WDT driver - patch 7
2006-10-04 Samuel Tardieu[WATCHDOG] w83697hf/hg WDT driver - patch 6
2006-10-04 Samuel Tardieu[WATCHDOG] w83697hf/hg WDT driver - patch 5
2006-10-04 Samuel Tardieu[WATCHDOG] w83697hf/hg WDT driver - patch 4
2006-10-04 Samuel Tardieu[WATCHDOG] w83697hf/hg WDT driver - patch 3
2006-10-04 Samuel Tardieu[WATCHDOG] w83697hf/hg WDT driver - patch 2
2006-10-04 Samuel Tardieu[WATCHDOG] w83697hf/hg WDT driver - patch 1
2006-10-04 Wim Van Sebroeck[WATCHDOG] use ENOTTY instead of ENOIOCTLCMD in ioctl()
2006-10-04 Wim Van Sebroeck[WATCHDOG] w836?7hf_wdt spinlock fixes.
2006-10-04 Marcus Junker[WATCHDOG] w83697hf WDT driver