Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
[pandora-kernel.git] / arch / sparc64 / kernel / of_device.c
2008-09-23 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-09-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-09-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-09-21 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-09-21 David S. Millersparc64: Fix disappearing PCI devices on e3500.
2008-09-19 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-09-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-09-13 Russell KingMerge branch 'for-rmk' of git://pasiphae.extern.pengutr...
2008-09-11 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-rc-fixes-2.6
2008-09-11 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2008-09-09 Linus TorvaldsMerge branch 'linux-next' of git://git.infradead.org...
2008-09-09 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-09-08 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-09-08 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-09-07 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-09-07 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-09-06 Ingo MolnarMerge branch 'sched/cpuset' into sched/urgent
2008-09-05 Linus TorvaldsMerge branch 'sh/for-2.6.27' of git://git./linux/kernel...
2008-09-05 Linus TorvaldsMerge branch 'core/debugobjects' of git://git./linux...
2008-09-05 Linus TorvaldsMerge branch 'release-2.6.27' of git://git./linux/kerne...
2008-09-04 Mauro Carvalho ChehabMerge branch 'fixes_stg' of ../git_old into fixes
2008-09-03 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-09-03 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-09-02 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/bart/ide-2.6
2008-09-02 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-09-02 Linus TorvaldsMerge branch 'audit.b57' of git://git./linux/kernel...
2008-09-02 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://neil.brown.name/md
2008-09-02 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/users/dwmw2/random-2.6
2008-09-02 Linus TorvaldsMerge branch 'for-2.6.27' of git://linux-nfs.org/~bfiel...
2008-09-02 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-fixes' of git://git./linux/kernel...
2008-09-02 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2008-09-02 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.kernel.dk/linux...
2008-09-02 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-08-29 David S. Millersparc: Fix resource flags for PCI children in OF device...
2008-08-27 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-patches' of git://git./linux/kernel...
2008-08-19 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-08-18 Jesse BarnesMerge branch 'pci-for-jesse' of git://git./linux/kernel...
2008-08-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://neil.brown.name/md
2008-08-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-08-14 Ingo MolnarMerge branch 'x86/fpu' into x86/urgent
2008-08-13 Ingo MolnarMerge commit 'v2.6.27-rc3' into x86/urgent
2008-08-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-2.6.27' of git://linux-nfs.org/~bfiel...
2008-08-11 Linus TorvaldsMerge branch 'timers-fixes-for-linus' of git://git...
2008-08-11 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2008-08-11 Ingo MolnarMerge branch 'core/locking' into core/urgent
2008-08-11 Ingo MolnarMerge branch 'linus' into sched/urgent
2008-08-11 Ingo MolnarMerge branch 'linus' into sched/clock
2008-08-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-08-08 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-08-08 Dmitry TorokhovMerge commit 'v2.6.27-rc1' into for-linus
2008-08-08 Ben DooksMerge ftp.arm.linux.org.uk/pub/linux/arm/kernel/git...
2008-08-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-08-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-08-07 Russell KingMerge branch 'for-rmk' of git://git./linux/kernel/git...
2008-08-07 Russell KingMerge branch 'header-move' of git://git./linux/kernel...
2008-08-07 Russell KingMerge git://git./linux/kernel/git/sam/kbuild-fixes
2008-08-07 Jeff GarzikMerge branch 'for-jeff' of git://git./linux/kernel...
2008-08-07 Jeff GarzikMerge branch 'via-velocity' of git://git./linux/kernel...
2008-08-06 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-08-06 Wim Van Sebroeck[WATCHDOG] Merge code clean-up's from Alan Cox.
2008-08-06 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-08-05 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/lethal/sh-2.6
2008-08-05 Linus TorvaldsMerge branch 'merge' of git://git./linux/kernel/git...
2008-08-05 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sam/kbuild-fixes
2008-08-05 Linus TorvaldsMerge branch 'audit.b56' of git://git./linux/kernel...
2008-08-05 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-rc-fixes-2.6
2008-08-05 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git390.osdl.marist...
2008-08-05 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/brodo/pcmcia-fixes-2.6
2008-08-05 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/users/dwmw2/random-2.6
2008-08-05 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/kkeil/ISDN-2.6
2008-08-03 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2008-08-03 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of /home/rmk/linux-2.6-arm
2008-08-02 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/users/dwmw2/random-2.6
2008-08-02 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-08-01 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://neil.brown.name/md
2008-08-01 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://lm-sensors.org/kernel...
2008-07-30 David S. Millersparc64: Kill isa_bus_type.
2008-07-29 Anton VorontsovMerge branch 'master' of /home/cbou/linux-2.6
2008-07-28 Ingo MolnarMerge branch 'linus' into core/generic-dma-coherent
2008-07-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-07-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-07-28 Ingo MolnarMerge branch 'x86/crashdump' into x86/urgent
2008-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-07-27 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2008-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-07-27 Haavard SkinnemoenMerge commit 'upstream/master'
2008-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-07-25 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/embedded-2.6
2008-07-25 David WoodhouseMerge branch 'linux-next' of git://git.infradead.org...
2008-07-25 Benjamin HerrenschmidtMerge commit 'jk/jk-merge'
2008-07-25 Benjamin HerrenschmidtMerge commit 'gcl/gcl-next'
2008-07-24 Linus TorvaldsMerge branch 'release-2.6.27' of git://git./linux/kerne...
2008-07-24 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-07-24 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-07-24 Linus TorvaldsMerge branch 'timers-fixes-for-linus' of git://git...
2008-07-24 Linus TorvaldsMerge branch 'core-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2008-07-24 Linus TorvaldsMerge branch 'sched-fixes-for-linus' of git://git....
2008-07-24 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-07-24 Ingo MolnarMerge branch 'linus' into tracing/urgent
next