Linux 2.6.27-rc8
[pandora-kernel.git] / Makefile
2008-09-29 Linus TorvaldsLinux 2.6.27-rc8 v2.6.27-rc8
2008-09-29 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-09-29 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-rc-fixes-2.6
2008-09-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-09-26 Linus TorvaldsMerge branch 'linux-next' of git://git.infradead.org...
2008-09-23 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2008-09-23 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-09-23 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-09-23 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-09-22 David S. MillerMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-09-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-09-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-09-22 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-09-21 Linus TorvaldsLinux 2.6.27-rc7 v2.6.27-rc7
2008-09-21 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-09-19 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-09-19 Linus TorvaldsMerge branch 'sched-fixes-for-linus' of git://git....
2008-09-19 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-09-13 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-09-13 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-09-13 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-09-13 Russell KingMerge branch 'for-rmk' of git://pasiphae.extern.pengutr...
2008-09-11 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-rc-fixes-2.6
2008-09-11 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2008-09-11 Ingo MolnarMerge commit 'v2.6.27-rc6' into timers/urgent
2008-09-09 Linus TorvaldsLinux 2.6.27-rc6 v2.6.27-rc6
2008-09-09 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-09-09 Linus TorvaldsMerge branch 'linux-next' of git://git.infradead.org...
2008-09-08 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-09-08 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-09-07 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-09-07 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-09-06 Ingo MolnarMerge branch 'sched/cpuset' into sched/urgent
2008-09-05 Linus TorvaldsMerge branch 'sh/for-2.6.27' of git://git./linux/kernel...
2008-09-05 Linus TorvaldsMerge branch 'release-2.6.27' of git://git./linux/kerne...
2008-09-03 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-09-03 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-09-02 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-09-02 Linus TorvaldsMerge branch 'for-2.6.27' of git://linux-nfs.org/~bfiel...
2008-09-02 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2008-09-02 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-08-29 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-08-28 Linus TorvaldsLinux 2.6.27-rc5 v2.6.27-rc5
2008-08-28 Linus TorvaldsMerge branch 'sched-fixes-for-linus' of git://git....
2008-08-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-08-27 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-patches' of git://git./linux/kernel...
2008-08-26 Steve FrenchMerge branch 'master' of /linux/kernel/git/torvalds...
2008-08-25 Linus TorvaldsMerge branch 'sched-fixes-for-linus' of git://git....
2008-08-25 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-08-25 Ingo MolnarMerge branch 'linus' into x86/urgent
2008-08-22 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2008-08-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-08-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2008-08-22 Linus TorvaldsMerge branch 'sched-fixes-for-linus' of git://git....
2008-08-22 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2008-08-22 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-08-21 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2008-08-21 Linus TorvaldsLinux v2.6.27-rc4 v2.6.27-rc4
2008-08-20 Linus TorvaldsMerge branch 'sh/for-2.6.27' of git://git./linux/kernel...
2008-08-20 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-rc-fixes-2.6
2008-08-19 Paul MackerrasMerge branch 'merge' of git://git./linux/kernel/git...
2008-08-19 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-08-19 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-08-18 Russell KingMerge branch 'for_rmk_17' of git://git.mnementh.co...
2008-08-18 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-08-18 Jesse BarnesMerge branch 'pci-for-jesse' of git://git./linux/kernel...
2008-08-17 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-08-16 Linus TorvaldsMerge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
2008-08-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-08-15 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2008-08-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://neil.brown.name/md
2008-08-15 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-08-14 David S. MillerMerge branch 'upstream-davem' of /linux/kernel/git...
2008-08-14 Ingo MolnarMerge branch 'x86/fpu' into x86/urgent
2008-08-14 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-08-14 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-08-13 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/herbert/crypto-2.6
2008-08-13 Linus TorvaldsMerge git://oss.sgi.com:8090/xfs/linux-2.6
2008-08-13 Ingo MolnarMerge commit 'v2.6.27-rc3' into core/urgent
2008-08-13 Ingo MolnarMerge commit 'v2.6.27-rc3' into x86/urgent
2008-08-13 Linus TorvaldsLinux 2.6.27-rc3 v2.6.27-rc3
2008-08-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-2.6.27' of git://linux-nfs.org/~bfiel...
2008-08-12 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-08-12 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2008-08-12 Randy Dunlapdocsrc: build Documentation/ sources
2008-08-11 Linus TorvaldsMerge branch 'timers-fixes-for-linus' of git://git...
2008-08-11 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-fixes-for-linus' of git://git./linux...
2008-08-11 Ingo MolnarMerge branch 'core/locking' into core/urgent
2008-08-11 Linus TorvaldsMerge branch 'merge' of git://git./linux/kernel/git...
2008-08-11 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-08-11 Ingo MolnarMerge branch 'linus' into sched/urgent
2008-08-11 Ingo MolnarMerge branch 'linus' into sched/clock
2008-08-09 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2008-08-08 Linus TorvaldsMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2008-08-08 Dmitry TorokhovMerge commit 'v2.6.27-rc1' into for-linus
2008-08-08 Ben DooksMerge ftp.arm.linux.org.uk/pub/linux/arm/kernel/git...
2008-08-08 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net-2.6
2008-08-08 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
2008-08-08 Linus TorvaldsMerge branch 'tracehook' of git://git./linux/kernel...
2008-08-08 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
next