Merge branch 'idle-release' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/lenb...
[pandora-kernel.git] / Documentation / kernel-parameters.txt
2011-08-04 Linus TorvaldsMerge branch 'idle-release' of git://git./linux/kernel...
2011-08-04 Linus TorvaldsMerge branch 'apei-release' of git://git./linux/kernel...
2011-08-04 Linus TorvaldsMerge branch 'for-next' of git://git./linux/kernel...
2011-08-04 Linus TorvaldsMerge branch 'devicetree/next' of git://git.secretlab...
2011-08-04 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-08-04 Will DrewryDocumentation: add pointer to name_to_dev_t for root...
2011-08-03 Len Browncpuidle: create bootparam "cpuidle.off=1"
2011-08-03 Len BrownMerge branch 'apei' into apei-release
2011-08-03 Linus TorvaldsMerge branch 'pstore-efi' of git://git./linux/kernel...
2011-08-03 Linus TorvaldsMerge branch 'tools-release' of git://git./linux/kernel...
2011-08-03 Linus TorvaldsMerge branch 'release' of git://git./linux/kernel/git...
2011-08-03 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/cmetcalf/linux-tile
2011-08-03 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-08-03 Linus TorvaldsMerge branch 'devicetree/next' of git://git.secretlab...
2011-08-03 Linus TorvaldsMerge branch 'spi/next' of git://git.secretlab.ca/git...
2011-08-03 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/agk/linux-2.6-dm
2011-08-03 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-08-02 Len BrownMerge branches 'acpica', 'battery', 'boot-irqs', 'bz...
2011-08-02 Len BrownACPI: delete stale reference in kernel-parameters.txt
2011-08-02 Chris MetcalfMerge tag 'v3.0' of git://git./linux/kernel/git/torvald...
2011-08-02 Takashi IwaiMerge branch 'fix/asoc' into for-linus
2011-08-02 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-08-01 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-08-01 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-08-01 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.infradead.org...
2011-08-01 Linus TorvaldsMerge branch 'gpiolib' of git://git./linux/kernel/git...
2011-08-01 Linus TorvaldsMerge branch 'pstore-efi' of git://git./linux/kernel...
2011-08-01 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-08-01 Liam GirdwoodMerge branch 'for-next' into for-linus
2011-08-01 Linus TorvaldsMerge branch 'for-3.1-rc1' of git://gitorious.org/linux...
2011-08-01 Linus TorvaldsMerge branch 'sh-latest' of git://git./linux/kernel...
2011-08-01 Grant LikelyMerge branch 'msm-move-gpio' of git://codeaurora.org...
2011-08-01 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-31 Linus TorvaldsMerge branch 'nfs-for-3.1' of git://git.linux-nfs.org...
2011-07-31 Linus TorvaldsMerge git://git.infradead.org/battery-2.6
2011-07-31 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/brodo/cpupowerutils
2011-07-31 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/brodo/pcmcia-2.6
2011-07-30 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-30 Linus TorvaldsMerge branch 'hwmon-for-linus' of git://git./linux...
2011-07-30 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/jejb/scsi-misc-2.6
2011-07-30 Linus TorvaldsMerge branch 'slub/lockless' of git://git./linux/kernel...
2011-07-30 Linus TorvaldsMerge branch 'kconfig' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-30 Linus TorvaldsMerge branch 'v4l_for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-30 Linus TorvaldsMerge branch 'stable/bug.fixes' of git://git./linux...
2011-07-30 Linus TorvaldsMerge branch 'linux-next' of git://git./linux/kernel...
2011-07-30 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream/xen-tracing2' of git://git....
2011-07-30 Linus TorvaldsMerge branch 'at91/cleanup' of git://git./linux/kernel...
2011-07-30 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/wim/linux-watchdog
2011-07-28 Arnd BergmannMerge branch 'imx/dt' into next/dt
2011-07-28 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/davem/net
2011-07-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://neil.brown.name/md
2011-07-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-28 David S. MillerMerge branch 'for-davem' of git://git./linux/kernel...
2011-07-28 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'nfs-for-3.1' of git://git.linux-nfs.org...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-next' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Chris MasonMerge branch 'integration' into for-linus
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/steve/gfs2-2.6-fixes
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next' of git://git.monstr.eu/linux-2...
2011-07-27 Vinod KoulMerge branch 'next' into for-linus-3.0
2011-07-27 Dmitry TorokhovMerge branch 'next' into for-linus
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/devel2' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/devel' of ssh:///linux/kernel/git...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/board' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/cross-platform' of git://git./linux...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/fixes2' of git://git./linux/kernel...
2011-07-27 Linus TorvaldsMerge branch 'next/soc' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'next-i2c' of git://git.fluff.org/bjdooks...
2011-07-26 Hugh Dickinspanic: panic=-1 for immediate reboot
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'upstream' of git://git.linux-mips.org...
2011-07-26 John W. LinvilleMerge branch 'master' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for_linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'x86-olpc-for-linus' of git://git./linux...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git.kernel.dk/linux...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'drm-core-next' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Takashi IwaiMerge branch 'fix/asoc' into for-linus
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'staging-next' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'tty-next' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'usb-next' of git://git./linux/kernel...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'driver-core-next' of git://git./linux...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'next' of git://git./linux/kernel/git...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge git://git./linux/kernel/git/pkl/squashfs-linus
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branch 'for-3.1' of git://linux-nfs.org/~bfields...
2011-07-26 Linus TorvaldsMerge branches 'kbuild', 'packaging' and 'misc' of...
2011-07-25 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-25 Linus TorvaldsMerge branch 'for-linus' of git://git./linux/kernel...
2011-07-25 Linus TorvaldsMerge branch 'next/deletion' of git+ssh:///linux/kernel...
2011-07-25 Linus TorvaldsMerge branch 'next/cleanup' of git://git./linux/kernel...
2011-07-25 Stephen RothwellMerge branch 'master' into devel and apply fixup from...
2011-07-25 Linus TorvaldsMerge branch 'next/fixes' of git://git./linux/kernel...
2011-07-25 Linus TorvaldsMerge branch 'for-3.1/drivers' of git://git.kernel...
next