Merge branch 'configfs-fixup-ptr-error' of git://oss.oracle.com/git/jlbec/linux-2.6
authorLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Mon, 21 Jul 2008 00:17:52 +0000 (17:17 -0700)
committerLinus Torvalds <torvalds@linux-foundation.org>
Mon, 21 Jul 2008 00:17:52 +0000 (17:17 -0700)
* 'configfs-fixup-ptr-error' of git://oss.oracle.com/git/jlbec/linux-2.6:
  configfs: Allow ->make_item() and ->make_group() to return detailed errors.
  Revert "configfs: Allow ->make_item() and ->make_group() to return detailed errors."


Trivial merge