Merge branch 'fix/hda-samsung-p50' into topic/hda
authorTakashi Iwai <tiwai@suse.de>
Mon, 29 Jun 2009 06:51:09 +0000 (08:51 +0200)
committerTakashi Iwai <tiwai@suse.de>
Mon, 29 Jun 2009 06:51:09 +0000 (08:51 +0200)

Trivial merge