Merge commit 'v2.6.30-rc5' into next
authorDmitry Torokhov <dmitry.torokhov@gmail.com>
Sat, 9 May 2009 01:29:27 +0000 (18:29 -0700)
committerDmitry Torokhov <dmitry.torokhov@gmail.com>
Sat, 9 May 2009 01:29:27 +0000 (18:29 -0700)
commitd585a021c0b10b0477d6b608c53e1feb8cde0507
tree5ca059da1db7f15d4b29427644ad9c08270c885c
parent84e5b0d00f8f84c4ae226be131d4bebbcee88bd3
parent091bf7624d1c90cec9e578a18529f615213ff847
Merge commit 'v2.6.30-rc5' into next
drivers/input/keyboard/Kconfig