Merge branch 'kconfig' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mmarek/kbuild-2.6
[pandora-kernel.git] / scripts / kconfig / menu.c
index 5f77dcb..5fdf10d 100644 (file)
@@ -203,7 +203,7 @@ void menu_add_option(int token, char *arg)
        }
 }
 
-static int menu_range_valid_sym(struct symbol *sym, struct symbol *sym2)
+static int menu_validate_number(struct symbol *sym, struct symbol *sym2)
 {
        return sym2->type == S_INT || sym2->type == S_HEX ||
               (sym2->type == S_UNKNOWN && sym_string_valid(sym, sym2->name));
@@ -221,6 +221,15 @@ static void sym_check_prop(struct symbol *sym)
                                prop_warn(prop,
                                    "default for config symbol '%s'"
                                    " must be a single symbol", sym->name);
+                       if (prop->expr->type != E_SYMBOL)
+                               break;
+                       sym2 = prop_get_symbol(prop);
+                       if (sym->type == S_HEX || sym->type == S_INT) {
+                               if (!menu_validate_number(sym, sym2))
+                                       prop_warn(prop,
+                                           "'%s': number is invalid",
+                                           sym->name);
+                       }
                        break;
                case P_SELECT:
                        sym2 = prop_get_symbol(prop);
@@ -240,8 +249,8 @@ static void sym_check_prop(struct symbol *sym)
                        if (sym->type != S_INT && sym->type != S_HEX)
                                prop_warn(prop, "range is only allowed "
                                                "for int or hex symbols");
-                       if (!menu_range_valid_sym(sym, prop->expr->left.sym) ||
-                           !menu_range_valid_sym(sym, prop->expr->right.sym))
+                       if (!menu_validate_number(sym, prop->expr->left.sym) ||
+                           !menu_validate_number(sym, prop->expr->right.sym))
                                prop_warn(prop, "range is invalid");
                        break;
                default: