Merge branch 'kvm-updates/3.1' of git://git.kernel.org/pub/scm/virt/kvm/kvm
[pandora-kernel.git] / arch / x86 / include / asm / msr-index.h
1 #ifndef _ASM_X86_MSR_INDEX_H
2 #define _ASM_X86_MSR_INDEX_H
3
4 /* CPU model specific register (MSR) numbers */
5
6 /* x86-64 specific MSRs */
7 #define MSR_EFER                0xc0000080 /* extended feature register */
8 #define MSR_STAR                0xc0000081 /* legacy mode SYSCALL target */
9 #define MSR_LSTAR               0xc0000082 /* long mode SYSCALL target */
10 #define MSR_CSTAR               0xc0000083 /* compat mode SYSCALL target */
11 #define MSR_SYSCALL_MASK        0xc0000084 /* EFLAGS mask for syscall */
12 #define MSR_FS_BASE             0xc0000100 /* 64bit FS base */
13 #define MSR_GS_BASE             0xc0000101 /* 64bit GS base */
14 #define MSR_KERNEL_GS_BASE      0xc0000102 /* SwapGS GS shadow */
15 #define MSR_TSC_AUX             0xc0000103 /* Auxiliary TSC */
16
17 /* EFER bits: */
18 #define _EFER_SCE               0  /* SYSCALL/SYSRET */
19 #define _EFER_LME               8  /* Long mode enable */
20 #define _EFER_LMA               10 /* Long mode active (read-only) */
21 #define _EFER_NX                11 /* No execute enable */
22 #define _EFER_SVME              12 /* Enable virtualization */
23 #define _EFER_LMSLE             13 /* Long Mode Segment Limit Enable */
24 #define _EFER_FFXSR             14 /* Enable Fast FXSAVE/FXRSTOR */
25
26 #define EFER_SCE                (1<<_EFER_SCE)
27 #define EFER_LME                (1<<_EFER_LME)
28 #define EFER_LMA                (1<<_EFER_LMA)
29 #define EFER_NX                 (1<<_EFER_NX)
30 #define EFER_SVME               (1<<_EFER_SVME)
31 #define EFER_LMSLE              (1<<_EFER_LMSLE)
32 #define EFER_FFXSR              (1<<_EFER_FFXSR)
33
34 /* Intel MSRs. Some also available on other CPUs */
35 #define MSR_IA32_PERFCTR0               0x000000c1
36 #define MSR_IA32_PERFCTR1               0x000000c2
37 #define MSR_FSB_FREQ                    0x000000cd
38
39 #define MSR_NHM_SNB_PKG_CST_CFG_CTL     0x000000e2
40 #define NHM_C3_AUTO_DEMOTE              (1UL << 25)
41 #define NHM_C1_AUTO_DEMOTE              (1UL << 26)
42 #define ATM_LNC_C6_AUTO_DEMOTE          (1UL << 25)
43
44 #define MSR_MTRRcap                     0x000000fe
45 #define MSR_IA32_BBL_CR_CTL             0x00000119
46 #define MSR_IA32_BBL_CR_CTL3            0x0000011e
47
48 #define MSR_IA32_SYSENTER_CS            0x00000174
49 #define MSR_IA32_SYSENTER_ESP           0x00000175
50 #define MSR_IA32_SYSENTER_EIP           0x00000176
51
52 #define MSR_IA32_MCG_CAP                0x00000179
53 #define MSR_IA32_MCG_STATUS             0x0000017a
54 #define MSR_IA32_MCG_CTL                0x0000017b
55
56 #define MSR_OFFCORE_RSP_0               0x000001a6
57 #define MSR_OFFCORE_RSP_1               0x000001a7
58
59 #define MSR_IA32_PEBS_ENABLE            0x000003f1
60 #define MSR_IA32_DS_AREA                0x00000600
61 #define MSR_IA32_PERF_CAPABILITIES      0x00000345
62
63 #define MSR_MTRRfix64K_00000            0x00000250
64 #define MSR_MTRRfix16K_80000            0x00000258
65 #define MSR_MTRRfix16K_A0000            0x00000259
66 #define MSR_MTRRfix4K_C0000             0x00000268
67 #define MSR_MTRRfix4K_C8000             0x00000269
68 #define MSR_MTRRfix4K_D0000             0x0000026a
69 #define MSR_MTRRfix4K_D8000             0x0000026b
70 #define MSR_MTRRfix4K_E0000             0x0000026c
71 #define MSR_MTRRfix4K_E8000             0x0000026d
72 #define MSR_MTRRfix4K_F0000             0x0000026e
73 #define MSR_MTRRfix4K_F8000             0x0000026f
74 #define MSR_MTRRdefType                 0x000002ff
75
76 #define MSR_IA32_CR_PAT                 0x00000277
77
78 #define MSR_IA32_DEBUGCTLMSR            0x000001d9
79 #define MSR_IA32_LASTBRANCHFROMIP       0x000001db
80 #define MSR_IA32_LASTBRANCHTOIP         0x000001dc
81 #define MSR_IA32_LASTINTFROMIP          0x000001dd
82 #define MSR_IA32_LASTINTTOIP            0x000001de
83
84 /* DEBUGCTLMSR bits (others vary by model): */
85 #define DEBUGCTLMSR_LBR                 (1UL <<  0) /* last branch recording */
86 #define DEBUGCTLMSR_BTF                 (1UL <<  1) /* single-step on branches */
87 #define DEBUGCTLMSR_TR                  (1UL <<  6)
88 #define DEBUGCTLMSR_BTS                 (1UL <<  7)
89 #define DEBUGCTLMSR_BTINT               (1UL <<  8)
90 #define DEBUGCTLMSR_BTS_OFF_OS          (1UL <<  9)
91 #define DEBUGCTLMSR_BTS_OFF_USR         (1UL << 10)
92 #define DEBUGCTLMSR_FREEZE_LBRS_ON_PMI  (1UL << 11)
93
94 #define MSR_IA32_MC0_CTL                0x00000400
95 #define MSR_IA32_MC0_STATUS             0x00000401
96 #define MSR_IA32_MC0_ADDR               0x00000402
97 #define MSR_IA32_MC0_MISC               0x00000403
98
99 #define MSR_AMD64_MC0_MASK              0xc0010044
100
101 #define MSR_IA32_MCx_CTL(x)             (MSR_IA32_MC0_CTL + 4*(x))
102 #define MSR_IA32_MCx_STATUS(x)          (MSR_IA32_MC0_STATUS + 4*(x))
103 #define MSR_IA32_MCx_ADDR(x)            (MSR_IA32_MC0_ADDR + 4*(x))
104 #define MSR_IA32_MCx_MISC(x)            (MSR_IA32_MC0_MISC + 4*(x))
105
106 #define MSR_AMD64_MCx_MASK(x)           (MSR_AMD64_MC0_MASK + (x))
107
108 /* These are consecutive and not in the normal 4er MCE bank block */
109 #define MSR_IA32_MC0_CTL2               0x00000280
110 #define MSR_IA32_MCx_CTL2(x)            (MSR_IA32_MC0_CTL2 + (x))
111
112 #define MSR_P6_PERFCTR0                 0x000000c1
113 #define MSR_P6_PERFCTR1                 0x000000c2
114 #define MSR_P6_EVNTSEL0                 0x00000186
115 #define MSR_P6_EVNTSEL1                 0x00000187
116
117 /* AMD64 MSRs. Not complete. See the architecture manual for a more
118    complete list. */
119
120 #define MSR_AMD64_PATCH_LEVEL           0x0000008b
121 #define MSR_AMD64_TSC_RATIO             0xc0000104
122 #define MSR_AMD64_NB_CFG                0xc001001f
123 #define MSR_AMD64_PATCH_LOADER          0xc0010020
124 #define MSR_AMD64_OSVW_ID_LENGTH        0xc0010140
125 #define MSR_AMD64_OSVW_STATUS           0xc0010141
126 #define MSR_AMD64_DC_CFG                0xc0011022
127 #define MSR_AMD64_IBSFETCHCTL           0xc0011030
128 #define MSR_AMD64_IBSFETCHLINAD         0xc0011031
129 #define MSR_AMD64_IBSFETCHPHYSAD        0xc0011032
130 #define MSR_AMD64_IBSOPCTL              0xc0011033
131 #define MSR_AMD64_IBSOPRIP              0xc0011034
132 #define MSR_AMD64_IBSOPDATA             0xc0011035
133 #define MSR_AMD64_IBSOPDATA2            0xc0011036
134 #define MSR_AMD64_IBSOPDATA3            0xc0011037
135 #define MSR_AMD64_IBSDCLINAD            0xc0011038
136 #define MSR_AMD64_IBSDCPHYSAD           0xc0011039
137 #define MSR_AMD64_IBSCTL                0xc001103a
138 #define MSR_AMD64_IBSBRTARGET           0xc001103b
139
140 /* Fam 15h MSRs */
141 #define MSR_F15H_PERF_CTL               0xc0010200
142 #define MSR_F15H_PERF_CTR               0xc0010201
143
144 /* Fam 10h MSRs */
145 #define MSR_FAM10H_MMIO_CONF_BASE       0xc0010058
146 #define FAM10H_MMIO_CONF_ENABLE         (1<<0)
147 #define FAM10H_MMIO_CONF_BUSRANGE_MASK  0xf
148 #define FAM10H_MMIO_CONF_BUSRANGE_SHIFT 2
149 #define FAM10H_MMIO_CONF_BASE_MASK      0xfffffffULL
150 #define FAM10H_MMIO_CONF_BASE_SHIFT     20
151 #define MSR_FAM10H_NODE_ID              0xc001100c
152
153 /* K8 MSRs */
154 #define MSR_K8_TOP_MEM1                 0xc001001a
155 #define MSR_K8_TOP_MEM2                 0xc001001d
156 #define MSR_K8_SYSCFG                   0xc0010010
157 #define MSR_K8_INT_PENDING_MSG          0xc0010055
158 /* C1E active bits in int pending message */
159 #define K8_INTP_C1E_ACTIVE_MASK         0x18000000
160 #define MSR_K8_TSEG_ADDR                0xc0010112
161 #define K8_MTRRFIXRANGE_DRAM_ENABLE     0x00040000 /* MtrrFixDramEn bit    */
162 #define K8_MTRRFIXRANGE_DRAM_MODIFY     0x00080000 /* MtrrFixDramModEn bit */
163 #define K8_MTRR_RDMEM_WRMEM_MASK        0x18181818 /* Mask: RdMem|WrMem    */
164
165 /* K7 MSRs */
166 #define MSR_K7_EVNTSEL0                 0xc0010000
167 #define MSR_K7_PERFCTR0                 0xc0010004
168 #define MSR_K7_EVNTSEL1                 0xc0010001
169 #define MSR_K7_PERFCTR1                 0xc0010005
170 #define MSR_K7_EVNTSEL2                 0xc0010002
171 #define MSR_K7_PERFCTR2                 0xc0010006
172 #define MSR_K7_EVNTSEL3                 0xc0010003
173 #define MSR_K7_PERFCTR3                 0xc0010007
174 #define MSR_K7_CLK_CTL                  0xc001001b
175 #define MSR_K7_HWCR                     0xc0010015
176 #define MSR_K7_FID_VID_CTL              0xc0010041
177 #define MSR_K7_FID_VID_STATUS           0xc0010042
178
179 /* K6 MSRs */
180 #define MSR_K6_WHCR                     0xc0000082
181 #define MSR_K6_UWCCR                    0xc0000085
182 #define MSR_K6_EPMR                     0xc0000086
183 #define MSR_K6_PSOR                     0xc0000087
184 #define MSR_K6_PFIR                     0xc0000088
185
186 /* Centaur-Hauls/IDT defined MSRs. */
187 #define MSR_IDT_FCR1                    0x00000107
188 #define MSR_IDT_FCR2                    0x00000108
189 #define MSR_IDT_FCR3                    0x00000109
190 #define MSR_IDT_FCR4                    0x0000010a
191
192 #define MSR_IDT_MCR0                    0x00000110
193 #define MSR_IDT_MCR1                    0x00000111
194 #define MSR_IDT_MCR2                    0x00000112
195 #define MSR_IDT_MCR3                    0x00000113
196 #define MSR_IDT_MCR4                    0x00000114
197 #define MSR_IDT_MCR5                    0x00000115
198 #define MSR_IDT_MCR6                    0x00000116
199 #define MSR_IDT_MCR7                    0x00000117
200 #define MSR_IDT_MCR_CTRL                0x00000120
201
202 /* VIA Cyrix defined MSRs*/
203 #define MSR_VIA_FCR                     0x00001107
204 #define MSR_VIA_LONGHAUL                0x0000110a
205 #define MSR_VIA_RNG                     0x0000110b
206 #define MSR_VIA_BCR2                    0x00001147
207
208 /* Transmeta defined MSRs */
209 #define MSR_TMTA_LONGRUN_CTRL           0x80868010
210 #define MSR_TMTA_LONGRUN_FLAGS          0x80868011
211 #define MSR_TMTA_LRTI_READOUT           0x80868018
212 #define MSR_TMTA_LRTI_VOLT_MHZ          0x8086801a
213
214 /* Intel defined MSRs. */
215 #define MSR_IA32_P5_MC_ADDR             0x00000000
216 #define MSR_IA32_P5_MC_TYPE             0x00000001
217 #define MSR_IA32_TSC                    0x00000010
218 #define MSR_IA32_PLATFORM_ID            0x00000017
219 #define MSR_IA32_EBL_CR_POWERON         0x0000002a
220 #define MSR_EBC_FREQUENCY_ID            0x0000002c
221 #define MSR_IA32_FEATURE_CONTROL        0x0000003a
222
223 #define FEATURE_CONTROL_LOCKED                          (1<<0)
224 #define FEATURE_CONTROL_VMXON_ENABLED_INSIDE_SMX        (1<<1)
225 #define FEATURE_CONTROL_VMXON_ENABLED_OUTSIDE_SMX       (1<<2)
226
227 #define MSR_IA32_APICBASE               0x0000001b
228 #define MSR_IA32_APICBASE_BSP           (1<<8)
229 #define MSR_IA32_APICBASE_ENABLE        (1<<11)
230 #define MSR_IA32_APICBASE_BASE          (0xfffff<<12)
231
232 #define MSR_IA32_UCODE_WRITE            0x00000079
233 #define MSR_IA32_UCODE_REV              0x0000008b
234
235 #define MSR_IA32_PERF_STATUS            0x00000198
236 #define MSR_IA32_PERF_CTL               0x00000199
237
238 #define MSR_IA32_MPERF                  0x000000e7
239 #define MSR_IA32_APERF                  0x000000e8
240
241 #define MSR_IA32_THERM_CONTROL          0x0000019a
242 #define MSR_IA32_THERM_INTERRUPT        0x0000019b
243
244 #define THERM_INT_HIGH_ENABLE           (1 << 0)
245 #define THERM_INT_LOW_ENABLE            (1 << 1)
246 #define THERM_INT_PLN_ENABLE            (1 << 24)
247
248 #define MSR_IA32_THERM_STATUS           0x0000019c
249
250 #define THERM_STATUS_PROCHOT            (1 << 0)
251 #define THERM_STATUS_POWER_LIMIT        (1 << 10)
252
253 #define MSR_THERM2_CTL                  0x0000019d
254
255 #define MSR_THERM2_CTL_TM_SELECT        (1ULL << 16)
256
257 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE            0x000001a0
258
259 #define MSR_IA32_TEMPERATURE_TARGET     0x000001a2
260
261 #define MSR_IA32_ENERGY_PERF_BIAS       0x000001b0
262 #define ENERGY_PERF_BIAS_PERFORMANCE    0
263 #define ENERGY_PERF_BIAS_NORMAL         6
264 #define ENERGY_PERF_BIAS_POWERSAVE      15
265
266 #define MSR_IA32_PACKAGE_THERM_STATUS           0x000001b1
267
268 #define PACKAGE_THERM_STATUS_PROCHOT            (1 << 0)
269 #define PACKAGE_THERM_STATUS_POWER_LIMIT        (1 << 10)
270
271 #define MSR_IA32_PACKAGE_THERM_INTERRUPT        0x000001b2
272
273 #define PACKAGE_THERM_INT_HIGH_ENABLE           (1 << 0)
274 #define PACKAGE_THERM_INT_LOW_ENABLE            (1 << 1)
275 #define PACKAGE_THERM_INT_PLN_ENABLE            (1 << 24)
276
277 /* Thermal Thresholds Support */
278 #define THERM_INT_THRESHOLD0_ENABLE    (1 << 15)
279 #define THERM_SHIFT_THRESHOLD0        8
280 #define THERM_MASK_THRESHOLD0          (0x7f << THERM_SHIFT_THRESHOLD0)
281 #define THERM_INT_THRESHOLD1_ENABLE    (1 << 23)
282 #define THERM_SHIFT_THRESHOLD1        16
283 #define THERM_MASK_THRESHOLD1          (0x7f << THERM_SHIFT_THRESHOLD1)
284 #define THERM_STATUS_THRESHOLD0        (1 << 6)
285 #define THERM_LOG_THRESHOLD0           (1 << 7)
286 #define THERM_STATUS_THRESHOLD1        (1 << 8)
287 #define THERM_LOG_THRESHOLD1           (1 << 9)
288
289 /* MISC_ENABLE bits: architectural */
290 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_FAST_STRING        (1ULL << 0)
291 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_TCC                (1ULL << 1)
292 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_EMON               (1ULL << 7)
293 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_BTS_UNAVAIL        (1ULL << 11)
294 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_PEBS_UNAVAIL       (1ULL << 12)
295 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_ENHANCED_SPEEDSTEP (1ULL << 16)
296 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_MWAIT              (1ULL << 18)
297 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_LIMIT_CPUID        (1ULL << 22)
298 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_XTPR_DISABLE       (1ULL << 23)
299 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_XD_DISABLE         (1ULL << 34)
300
301 /* MISC_ENABLE bits: model-specific, meaning may vary from core to core */
302 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_X87_COMPAT         (1ULL << 2)
303 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_TM1                (1ULL << 3)
304 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_SPLIT_LOCK_DISABLE (1ULL << 4)
305 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_L3CACHE_DISABLE    (1ULL << 6)
306 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_SUPPRESS_LOCK      (1ULL << 8)
307 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_PREFETCH_DISABLE   (1ULL << 9)
308 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_FERR               (1ULL << 10)
309 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_FERR_MULTIPLEX     (1ULL << 10)
310 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_TM2                (1ULL << 13)
311 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_ADJ_PREF_DISABLE   (1ULL << 19)
312 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_SPEEDSTEP_LOCK     (1ULL << 20)
313 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_L1D_CONTEXT        (1ULL << 24)
314 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_DCU_PREF_DISABLE   (1ULL << 37)
315 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_TURBO_DISABLE      (1ULL << 38)
316 #define MSR_IA32_MISC_ENABLE_IP_PREF_DISABLE    (1ULL << 39)
317
318 /* P4/Xeon+ specific */
319 #define MSR_IA32_MCG_EAX                0x00000180
320 #define MSR_IA32_MCG_EBX                0x00000181
321 #define MSR_IA32_MCG_ECX                0x00000182
322 #define MSR_IA32_MCG_EDX                0x00000183
323 #define MSR_IA32_MCG_ESI                0x00000184
324 #define MSR_IA32_MCG_EDI                0x00000185
325 #define MSR_IA32_MCG_EBP                0x00000186
326 #define MSR_IA32_MCG_ESP                0x00000187
327 #define MSR_IA32_MCG_EFLAGS             0x00000188
328 #define MSR_IA32_MCG_EIP                0x00000189
329 #define MSR_IA32_MCG_RESERVED           0x0000018a
330
331 /* Pentium IV performance counter MSRs */
332 #define MSR_P4_BPU_PERFCTR0             0x00000300
333 #define MSR_P4_BPU_PERFCTR1             0x00000301
334 #define MSR_P4_BPU_PERFCTR2             0x00000302
335 #define MSR_P4_BPU_PERFCTR3             0x00000303
336 #define MSR_P4_MS_PERFCTR0              0x00000304
337 #define MSR_P4_MS_PERFCTR1              0x00000305
338 #define MSR_P4_MS_PERFCTR2              0x00000306
339 #define MSR_P4_MS_PERFCTR3              0x00000307
340 #define MSR_P4_FLAME_PERFCTR0           0x00000308
341 #define MSR_P4_FLAME_PERFCTR1           0x00000309
342 #define MSR_P4_FLAME_PERFCTR2           0x0000030a
343 #define MSR_P4_FLAME_PERFCTR3           0x0000030b
344 #define MSR_P4_IQ_PERFCTR0              0x0000030c
345 #define MSR_P4_IQ_PERFCTR1              0x0000030d
346 #define MSR_P4_IQ_PERFCTR2              0x0000030e
347 #define MSR_P4_IQ_PERFCTR3              0x0000030f
348 #define MSR_P4_IQ_PERFCTR4              0x00000310
349 #define MSR_P4_IQ_PERFCTR5              0x00000311
350 #define MSR_P4_BPU_CCCR0                0x00000360
351 #define MSR_P4_BPU_CCCR1                0x00000361
352 #define MSR_P4_BPU_CCCR2                0x00000362
353 #define MSR_P4_BPU_CCCR3                0x00000363
354 #define MSR_P4_MS_CCCR0                 0x00000364
355 #define MSR_P4_MS_CCCR1                 0x00000365
356 #define MSR_P4_MS_CCCR2                 0x00000366
357 #define MSR_P4_MS_CCCR3                 0x00000367
358 #define MSR_P4_FLAME_CCCR0              0x00000368
359 #define MSR_P4_FLAME_CCCR1              0x00000369
360 #define MSR_P4_FLAME_CCCR2              0x0000036a
361 #define MSR_P4_FLAME_CCCR3              0x0000036b
362 #define MSR_P4_IQ_CCCR0                 0x0000036c
363 #define MSR_P4_IQ_CCCR1                 0x0000036d
364 #define MSR_P4_IQ_CCCR2                 0x0000036e
365 #define MSR_P4_IQ_CCCR3                 0x0000036f
366 #define MSR_P4_IQ_CCCR4                 0x00000370
367 #define MSR_P4_IQ_CCCR5                 0x00000371
368 #define MSR_P4_ALF_ESCR0                0x000003ca
369 #define MSR_P4_ALF_ESCR1                0x000003cb
370 #define MSR_P4_BPU_ESCR0                0x000003b2
371 #define MSR_P4_BPU_ESCR1                0x000003b3
372 #define MSR_P4_BSU_ESCR0                0x000003a0
373 #define MSR_P4_BSU_ESCR1                0x000003a1
374 #define MSR_P4_CRU_ESCR0                0x000003b8
375 #define MSR_P4_CRU_ESCR1                0x000003b9
376 #define MSR_P4_CRU_ESCR2                0x000003cc
377 #define MSR_P4_CRU_ESCR3                0x000003cd
378 #define MSR_P4_CRU_ESCR4                0x000003e0
379 #define MSR_P4_CRU_ESCR5                0x000003e1
380 #define MSR_P4_DAC_ESCR0                0x000003a8
381 #define MSR_P4_DAC_ESCR1                0x000003a9
382 #define MSR_P4_FIRM_ESCR0               0x000003a4
383 #define MSR_P4_FIRM_ESCR1               0x000003a5
384 #define MSR_P4_FLAME_ESCR0              0x000003a6
385 #define MSR_P4_FLAME_ESCR1              0x000003a7
386 #define MSR_P4_FSB_ESCR0                0x000003a2
387 #define MSR_P4_FSB_ESCR1                0x000003a3
388 #define MSR_P4_IQ_ESCR0                 0x000003ba
389 #define MSR_P4_IQ_ESCR1                 0x000003bb
390 #define MSR_P4_IS_ESCR0                 0x000003b4
391 #define MSR_P4_IS_ESCR1                 0x000003b5
392 #define MSR_P4_ITLB_ESCR0               0x000003b6
393 #define MSR_P4_ITLB_ESCR1               0x000003b7
394 #define MSR_P4_IX_ESCR0                 0x000003c8
395 #define MSR_P4_IX_ESCR1                 0x000003c9
396 #define MSR_P4_MOB_ESCR0                0x000003aa
397 #define MSR_P4_MOB_ESCR1                0x000003ab
398 #define MSR_P4_MS_ESCR0                 0x000003c0
399 #define MSR_P4_MS_ESCR1                 0x000003c1
400 #define MSR_P4_PMH_ESCR0                0x000003ac
401 #define MSR_P4_PMH_ESCR1                0x000003ad
402 #define MSR_P4_RAT_ESCR0                0x000003bc
403 #define MSR_P4_RAT_ESCR1                0x000003bd
404 #define MSR_P4_SAAT_ESCR0               0x000003ae
405 #define MSR_P4_SAAT_ESCR1               0x000003af
406 #define MSR_P4_SSU_ESCR0                0x000003be
407 #define MSR_P4_SSU_ESCR1                0x000003bf /* guess: not in manual */
408
409 #define MSR_P4_TBPU_ESCR0               0x000003c2
410 #define MSR_P4_TBPU_ESCR1               0x000003c3
411 #define MSR_P4_TC_ESCR0                 0x000003c4
412 #define MSR_P4_TC_ESCR1                 0x000003c5
413 #define MSR_P4_U2L_ESCR0                0x000003b0
414 #define MSR_P4_U2L_ESCR1                0x000003b1
415
416 #define MSR_P4_PEBS_MATRIX_VERT         0x000003f2
417
418 /* Intel Core-based CPU performance counters */
419 #define MSR_CORE_PERF_FIXED_CTR0        0x00000309
420 #define MSR_CORE_PERF_FIXED_CTR1        0x0000030a
421 #define MSR_CORE_PERF_FIXED_CTR2        0x0000030b
422 #define MSR_CORE_PERF_FIXED_CTR_CTRL    0x0000038d
423 #define MSR_CORE_PERF_GLOBAL_STATUS     0x0000038e
424 #define MSR_CORE_PERF_GLOBAL_CTRL       0x0000038f
425 #define MSR_CORE_PERF_GLOBAL_OVF_CTRL   0x00000390
426
427 /* Geode defined MSRs */
428 #define MSR_GEODE_BUSCONT_CONF0         0x00001900
429
430 /* Intel VT MSRs */
431 #define MSR_IA32_VMX_BASIC              0x00000480
432 #define MSR_IA32_VMX_PINBASED_CTLS      0x00000481
433 #define MSR_IA32_VMX_PROCBASED_CTLS     0x00000482
434 #define MSR_IA32_VMX_EXIT_CTLS          0x00000483
435 #define MSR_IA32_VMX_ENTRY_CTLS         0x00000484
436 #define MSR_IA32_VMX_MISC               0x00000485
437 #define MSR_IA32_VMX_CR0_FIXED0         0x00000486
438 #define MSR_IA32_VMX_CR0_FIXED1         0x00000487
439 #define MSR_IA32_VMX_CR4_FIXED0         0x00000488
440 #define MSR_IA32_VMX_CR4_FIXED1         0x00000489
441 #define MSR_IA32_VMX_VMCS_ENUM          0x0000048a
442 #define MSR_IA32_VMX_PROCBASED_CTLS2    0x0000048b
443 #define MSR_IA32_VMX_EPT_VPID_CAP       0x0000048c
444 #define MSR_IA32_VMX_TRUE_PINBASED_CTLS  0x0000048d
445 #define MSR_IA32_VMX_TRUE_PROCBASED_CTLS 0x0000048e
446 #define MSR_IA32_VMX_TRUE_EXIT_CTLS      0x0000048f
447 #define MSR_IA32_VMX_TRUE_ENTRY_CTLS     0x00000490
448
449 /* VMX_BASIC bits and bitmasks */
450 #define VMX_BASIC_VMCS_SIZE_SHIFT       32
451 #define VMX_BASIC_64            0x0001000000000000LLU
452 #define VMX_BASIC_MEM_TYPE_SHIFT        50
453 #define VMX_BASIC_MEM_TYPE_MASK 0x003c000000000000LLU
454 #define VMX_BASIC_MEM_TYPE_WB   6LLU
455 #define VMX_BASIC_INOUT         0x0040000000000000LLU
456
457 /* AMD-V MSRs */
458
459 #define MSR_VM_CR                       0xc0010114
460 #define MSR_VM_IGNNE                    0xc0010115
461 #define MSR_VM_HSAVE_PA                 0xc0010117
462
463 #endif /* _ASM_X86_MSR_INDEX_H */